Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

ORARE SEMESTRUL I - LICENȚĂ ȘI MASTER

- ultima actualizare la 23.10.2019

Oportunități de angajare conform clasificării ocupațiilor din Romania

Administrator public;

Agent de dezvoltare;

Consilier administratia publica;

Consilier armonizare legislativa;

Consultant în administraţia publică;

Expert administratia publica;

Expert armonizare legislativa;

Inspector de specialitate în administratia publica;

Manager proiect; Referent de specialitate în administratia publica;

Reglementator

Specialist în relații publice;

Mediator;

Referent de specialitate marketing;

Specialist protocol și ceremonial;

Consultant cameral;

Purtător de cuvânt;

Brand manager;

Organizator protocol;

Organizator relații;

Organizator târguri și expoziții;

Prezentator expoziții;

Specialist relații sociale;

Expert relații externe;

Curier diplomatic;

Analist servicii client;

Asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare);

Corespondent comercial;

Asistent comercial;

Specialist în activitatea de lobby.

Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri;

Profesor în învăţământul gimnazial;

Consilier învăţământ;

Expert învăţământ;

Inspector învăţământ;

Referent de specialitate învăţământ;

Secretar institut, facultate;

Mentor;

Consilier şcolar;

Filozof;

Mediator;

Consilier pentru tineret;

Comentator publicist;

Corespondent special (ţară şi străinătate);

Corespondent radio;

Corespondent presă; Editorialist;

Lector presă / editură;

Publicist comentator;

Redactor;

Asistent de cercetare în filozofie;

+ alte ocupații propuse: consilier de etică; asistent de consiliere filosofică; analist logician; operator de teste de gândire critică; operator de teste de selecție profesională

Comentator publicist;

Corector (studii superioare);

Corespondent special (tara si strainatate);

Comentator radio;

Corespondent presă;

Critic de artă;

Editorialist;

Fotoreporter;

Lector presă/editură;

Publicist comentator;

Redactor;

Reporter (studii superioare); Reporter operator;

Secretar de emisie (studii superioare);

Secretar de redacţie (studii superioare);

Secretar responsabil de agenţie;

Şef agenţie publicitate;

Tehnoredactor;

Ziarist;

Critic literar; Critic muzical;

Comentator radio TV;

Redactor rubrica;

Jurnalist TV (studii medii); Jurnalist TV (studii superioare); Jurnalist TV senior

Specialist in publicitate si marketing;

Copywriter publicitate;

Referent de specialitate marketing;

Art director publicitate,

Brand manager;

Mediaplanner;

Organizator targuri şi expoziţii;

Prezentator expoziţii;

Organizator protocol;

Manager de produs;

Formator; organizator/conceptor/consultant formare;

Profesor în învăţământul gimnazial - ştiinţe socio-umane şi ale comunicării;

Auditor responsabilitate socială;

Asistent director/responsabil de funcţiune;

Tehnoredactor;

Comentator publicist, publicist comentator; comentator radio TV;

Corespondent radio, corespondent presă; corespondent special (în ţară şi în străinătate);

Organizatori de conferinte si evenimente;

Sef birou reclama publicitară.

Referent relaţii externe;

Consilier afaceri europene;

Politolog;

Comentator publicist;

Editorialist;

+ alte ocupații propuse: Consilier parlamentar european, Consultant proiecte europene, Consilier relatii transnationale, Referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene.

Politolog;

Comentator,

Publicist,

Editorialist,

+ alte ocupații propuse: analist politic, referent, organizatie politica, referent, administratie publica, consilier, organizatii publice si private; consultant comunicare politică.

Întrebări frecvente

Studenții din anii I și II vor opta pentru disciplinele transversale pe care le vor face în anii II și III în cursul lunii mai a.c. pe dct.uvt.ro.

Conform condițiilor cadrului didactic al disciplinei de sport optate.
În sesiunea aferentă fiecărui examen în parte, cu taxă.

La avizierul facultăţii aflat la parter, lângă amfiteatrul mare şi pe site-ul facultăţii.

La sfârşitul lunii septembrie.
Bursa de merit 600 lei/lună;
Bursa de performanță: 800 lei/lună;
Bursa socială: 580 lei/lună;
Bursa socială ocazională: 580 lei
Bursa specială: 800 lei/lună;
Burse pentru stagiu de studiu: 600 lei/lună;
Bursa de excelență: - Bursa „Sever Bocu”: 1.120 lei/lună; - Bursa „Ioan Curea”: 1.040 lei/lună; - Bursa „Eugen Todoran”: 960 lei/lună; - Bursa de excelență a facultății: 880 lei/lună.
Bursa Start UVT: 800 lei/lună
Conform regulamentului general UVT, prezența se distribuie în felul următor: 50% la cursuri, 70% la seminare și 100% la laboratoare (unde este cazul)
Da. Cei care nu se înscriu la sport nu pot să își dea licența la final. Sunt necesare 4 semestre de sport​,​ a câte 10 prezențe/ semestru. Dacă sportul este făcut în primii 2 ani, acesta este gratuit. Cei care fac sport în anul 3 sunt obligați să îl plătească​ (15lei/prezența x 10 prezențe).​
Atunci când bara este înainte de S înseamnă că seminarul se face în săptămâna pară, iar când bara este după S înseamnă că seminarul se face în săptămâna ​impară.
Da. Nu toți dintre cei care apar pe locurile la cămin îl confirmă, așa că se fa​ce prima etapă de redistribuiri în toamnă, urmând ca după începerea anului unviersitar, pe baza unei cereri depuse la secretariat, să se facă lunar câte o serie de redistribuiri pentru ca studenții să poată beneficia de loc în cămin.
La casieria Universităţii de Vest, parter.
Conform contractului de studii.