Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Philosophical Counselling and Consultancy

 

What can you do with a philosophy Degree? “Absolutely anything you want”.
Jordan Kotick, Vice-President J.P. Morgan, Wall Street

The first MA programme of this kind in Central-Eastern Europe, the International Master in Philosophical Counseling and Consultancy (in English) is organized by West University of Timisoara, Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication Sciences, in collaboration with Ca’ Foscari University, Venice – together with whom West University will award a Double MA Diploma – and Institut de Practices Philosophiques in Paris, which will additionally grant the graduates their own certifications.

It provides up-to-date knowledge and skills that can be professionally employed in support of persons, groups and organizations facing existential, relational, ethical, or decisional problems.

At present, there are relatively few comprehensive programs of this type in the world – and none in East-Central Europe. Most philosophical practitioners, consultants, facilitators, ethical counselors and philosophy for children facilitators, need to train in stages, over a long period of time and in various expensive separate packages, usually offered by private certified bodies.

Our MA’s main purpose is the intense and comprehensive high-quality formation of well-trained professionals in applied/practical philosophy, which include philosophical counseling and consultancy for individuals and organizations, ethical counseling, and philosophy for children. Employing solid philosophical knowledge and general counselling skills, they will train to facilitate the thinking of a client or group of people in resolving logical, axiological, or decisional dilemmas and dysfunctions. Their activity is philosophical, because it focuses on significant, but problematic concepts, the kind of concepts used not only for everyday thinking and communication, but also as a basis for actions.

The programme’s grounding view is that the philosophical practitioners need to be trained primarily in the critical methods of academic philosophy, particularly in the analytic tradition. Employing solid philosophical knowledge and general counselling skills, they facilitate the thinking of a client or group of people. Their activity is philosophical, because it focuses on significant, but problematic concepts, the kind of concepts used not only for everyday thinking and communication, but also as a basis for actions.

Practical philosophers can often identify hidden assumptions, theoretical frameworks, and world views. These inform the sorts of questions they ask. They use their training and experience to help others find their own philosophical insights. Whereas academic philosophy is characterised by objectivity, and seeks to express thoughts in an impersonal way, philosophical counseling’s target is the personal philosophical experience. With social utility in mind, it does not seek to interpret the thoughts of an individual guest or client in terms of impersonal philosophy, but to link thoughts to actions in the day-to-day life.

The attainment of philosophical counselling objectives takes place, progressively, through the therapeutic engagement of philosophy via the five methods it generated: critical thinking, conceptual analysis, phenomenology, thought experiments, and creative thinking.

We are looking forward to meeting you in Timișoara starting with the 2015-2016 academic year.

Application period for foreign students: Feb. 2 – Aug 28, 2015.
Fees for EU citizens differ from those for non-EU citizens.

– EU and European Economic Area, and the Swiss Confederation citizens pay the same fees as the Romanian citizens, i.e. RON 3500/year (approximately EURO 790/year), plus registration and documents validation fees RON 250 (around EURO 75). Seehttp://www.ri.uvt.ro/en/foreign-students/eu-citizens/

– For non-EU citizens fees are EURO 220/month x 9 months = EURO 1980/ year, plus EURO 75 registration fee. See http://www.ri.uvt.ro/en/foreign-students/non-en-citizens/

DISCIPLINES:

Existential phenomenology and human ontology
The Analysis of knowledge
Care and responsibility ethics
Philosophical tools of argumentation, deliberation and critical reasoning
Theory and practice of philosophical counseling
Philosophy of intersubjectivity and religiosity
Philosophy as way of life and spiritual practice
Pragmatics  and techniques of communication
Corporative management and communication
Foundations of counselling and psychotherapy
Psychology of organisations and groups
Business ethics
Philosophy of interculturality
General principles of Psychopathology, Psychiatry and Clinical Semiology
Introduction to practical ethics
Philosophy with children
Counselling skills
Skills and tools for philosophical counselling in practice
Techniques for Personal growth and management
Clinical observation
Active listening and observation in philosophical dialogue
Supervised individual and group counseling
Dissertation


Primul program de acest gen din România şi din zona central-est europeană, Masteratul internaţional în Consiliere şi consultanţă filosofică se va desfăşura, în limba engleză, în parteneriat cu programe similare consacrate din Italia și Franța, posibil şi cu specialişti formatori din alte ţări (Marea Britanie, Olanda, Germania). Programul oferă cunoştinţe teoretice aplicate şi deprinderi de a utiliza instrumente și metodologii adecvate în sprijinul persoanelor sau grupurilor care se confruntă cu probleme existenţiale, relaţionale, etice şi decizionale în experiența lor individuală sau în contexte sociale şi profesionale. Consilierea şi consultanţa filosofică se aplică pe scară din ce în ce mai largă în ţările civilizate unui spectru tot mai cuprinzător de probleme, de la consultanţa în afaceri până la probleme strict individuale ale clienţilor, implicând cel mai adesea o regândire a valorilor şi credinţelor acestora şi recurgând la metode de rezolvare raţională a conflictelor bazată pe instrumente critic-analitice, argumentative şi dialogale specifice filosofiei.

Chiar dacă este conceput ca o alternativă a consilierii psihologice adresată celor care doresc să evite medicalizarea problemelor de viaţă, programul este gândit în complementaritate cu specializările oferite de domeniile psihologiei, neuro-ştiinţelor şi psihiatriei şi în colaborare cu specialiştii din cadrul acestora. Pregătirea va cuprinde examinarea aspectelor particulare ale filosofiei practice şi formelor înrudite de consiliere şi metodologiile de intervenţie destinate ajutorării clienţilor precum şi adaptarea şi utilizarea unor instrumente operaţionale destinate rezolvării de situaţii concrete individuale şi de grup. Aria disciplinelor studiate cuprinde un modul filosofic teoretic, unul filosofic cu aplicativitate directă în consiliere şi consultanţă, module psiho-medical, de comunicare şi etică practică şi un amplu modul formativ care se va desfşura sub îndrumarea unor formatori certificaţi din străinatate. Programul le va furniza absolvenţilor fundamentele teoretice, tehnicile şi deprinderile practice cu ajutorul cărora să asculte, să înteleagă şi să accepte perspectivele prezentate de clienţi, în funcție de dinamica personală, de circumstanţele familiale, sociale și de lucru în care trăiesc, să-i ajute să-şi identifice şi să-şi formuleze problemele şi soluţiile.

Programul se adresează tuturor absolvenților în domeniul științelor umaniste și filosofie, psihologie, medicină, asistență medicală, economie, ştiinţe politice, juridice, precum și altor profesioniști și manageri din sfera corporatistă şi a comunicării (deţinători ai unei diplome de licenţă), oferindu-le competențe decurgând din metodologii de orientare și extindere a capacităţii de alegere individuală și de grup. Competenţele dobândite în urma unei formări şi evaluări riguroase şi exigente stau la baza profesiilor (unele deja existente în România, altele în curs de omologare) de consilier filosofic, consilier etic, consultant filosofic, operator-evaluator teste de gândire critică, facilitator în filosofia pentru copii, ş.a., profesii moderne aflate în plină expansiune în ţările dezvoltate, de regulă prin intermediul unor firme private de consiliere, consultanţă sau facilitare organizaţională.

 Abilităţi transferabile preţuite de angajatori

Cele mai multe programe de specializare se concentrează pe predarea de informaţii ce trebuie reţinute (şi care de regulă se învechesc rapid). Spre deosebire de acestea, filosofia în formele ei aplicate consultanţa şi consilierea filosofică se axează pe dezvoltarea de abilităţi – care se dovedesc utile nu doar în profesii explicit asociate filosofiei, ci şi în asociere cu orice traiectorie profesională complexă aleasă. Cu alte cuvinte, aceste abilităţi specifice dobândite se disting nu doar ca mijloace de ajutorare a clienţilor individuali sau colectivi ai absolvenţilor, ci şi ca elemente de self-help care pot sta la baza succesului propriu într-o mare varietate de profesii racordate la dinamica şi pluralismul lumii contemporane şi viitoare.

Printre aceste abilităţi transprofesionale se numără:

 

 • Capacitatea de a discuta la obiect (The ability to cut through waffle)
 • Capacitatea de a distinge erorile de rationament (The ability to spot errors in reasoning)
 • Abilitatea de a elabora un punct de vedere cu claritate si precizie (The ability to make a point with clarity and precision)
 • Capacitatea de a analiza probleme si argumente complexe (The ability to analyze complex issues and arguments)
 • Abilitatea de a gandi independent si creativ – to “think out of the box” (The ability to think independently and creatively)
 • Abilitatea de a construi demonstraţii solide si riguroase (The ability to build a strong, rigorous case).

 

În ţările unde aceste programe de studii funcţionează, abilităţile critic-analitice asigurate de filosofia aplicată în consiliere şi consultanţă le-au asigurat absolvenţilor succesul într-o largă varietate de profesii, nu doar în calitate de consultanţi, consilieri etico-filosofici sau evaluatori, ci şi ca profesionişti în domenii precum cel jurnalistic, bancar, drept, sau management. “Îmi datorez succesul capacităţii de a gândi logic problemele şi abilităţilor mele de scriere dobândite în urma studiilor de filosofie aplicată” (Kim Feazle, Financial Analyst, Hill & Knowlton)

 

”Calitatea pe care o posedă absolvenţii programelor de filosofie aplicată şi care le lipseşte altor specialişti este abilitatea de a examina subiectul ales, de a-i identifica componentele cheie şi relaţiile dintre ele şi de a evalua consecinţele schimbării unei astfel de componente. Această capacitate analitică reprezintă avantajul cel mai mare deţinut de aceşti absolvenţi asupra contemporanilor în contextele socio-profesionale moderne(Tommy Attaway, Jr., Project Management Specialist, Elveţia.)

Doream să obţin o slujbă de top în una dintre cele mai importante bănci de investiţii din lume… Sute de candidaţi selectaţi pentru faza finală au fost intervievaţi concomitent peste tot în lume. La finele procesului eu am fost cel căruia i s-a făcut oferta … După acceptarea acesteia, am întrebat Comisia de decizie de ce m-a preferat pe mine … Fără să ezite o clipă, Preşedintele Comitetului Strategic a enumerat o serie de motive, dintre care primul a fost acela că dintre toţi candidaţii am fost singurul care a studiat filosofia inclusiv la nivel de Masters. ‘That told us immediately that you can think outside the box’ … Am ajuns să înţeleg că raspunsul corect la întrebarea ‘Ce poţi face cu filosofia?’ este : ‘Absolut orice îţi doreşti’”. (Jordan Kotick, Vice-President J.P. Morgan, Wall Street.)

Director program: Lect. univ.dr. Florin Lobonţ

 

5 Comments

 1. Philosophical Counselling and Consultancy | revista #hibridmedia - August 26, 2014

  […] Director program: Lect. univ.dr. Florin Lobonţ. Sursa […]

 2. Masterat unicat la Universitatea de Vest: consiliere si consultanta filosofica | deBanat.ro - spune realitatea! - July 13, 2015

  […] Programul se adresează absolvenților în domeniul științelor umaniste și filosofie, psihologie, medicină, asistență medicală, economie, ştiinţe politice, juridice, precum și altor profesioniști și manageri din sfera corporatistă şi a comunicării. „Oferta noastră se mulează pe cerințele societății. După ’89, țara noastră a fost pusă în fața unei modernizări bruște. S-a implementat un sistem occidental de organizare, s-au creat noi instituții și locuri de muncă, fără a avea însă și o resursă umană pregătită pentru noul sistem. Prin actualizarea ofertei educaționale, aducem noi specializări prin care umplem golurile în competențele cerute de piața muncii”, spune prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest. Toate detaliile despre acest masterat pot fi găsite aici. […]