Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Școala doctorală

sustinere-teza-doctorat-mihaela-narcisa-birescu
sustinere-teza-doctorat-liana-lacrimioara-bogosel
sustinere-teza-doctorat-ioan-gabriel-popa
sustinere-teza-doctorat-emil-radulescu

 

În anul 2003, profesorul Ioan Biriş are iniţiativa înfiinţării Şcolii Doctorale în domeniul Filosofie la Universitatea de Vest din Timişoara, pregătind în acest scop dosarul de autorizare. Fiind nevoie de trei conducători de doctorat (conform legislaţiei), este rugat profesorul Constantin Grecu, pe atunci şeful catedrei de Filosofie de la Universitatea de Vest din Timişoara şi conducător de doctorat din anul 1990 la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, să accepte transferul la viitoarea Şcoală Doctorală de la UVT.

Alături de cei doi profesori se găseşte profesorul Viorel Colţescu, din păcate pentru foarte puţin timp. În locul regretatului Viorel Colţescu, prea devreme plecat dintre noi, va fi solicitat profesorul Ion Ceapraz de la Universitatea din Craiova, întemeietorul, în 1990, a secţiei de filosofie de acolo. Astfel, Şcoala Doctorală de Filosofie îşi începe activitatea în anul 2004, iar din anul 2007, cel de-al patrulea conducător de doctorat este profesorul Florea Lucaci. Din anul 2005, Şcoala Doctorală este organizată după sistemul Bologna, profesorul Ioan Biriş fiind directorul acestei instituţii. De-a lungul anilor, mai multe zeci de doctoranzi au studiat în acest cadru şi au susţinut în final tezele de doctorat. Activitatea didactică din anul I de stagiu s-a desfăşurat sistematic după planurile de învăţământ, orele de predare şi seminarizare fiind susţinute de către conducătorii de doctorat şi de către alţi colegi din catedră/departament, precum şi de către profesori din alte centre universitare ori din străinătate, fiind invitaţi în acest sens, de exemplu, profesorii Mircea Dumitru (Universitatea din Bucureşti), Gabriel Sandu (Universitatea din Helsinki) şi Ştefan Bratosin (Universitatea din Toulouse).

Începând cu anul 2014, în urma susținerii tezei de abilitare, Școala doctorală de Filosofie s-a îmbogățit în urma susținerii examenului de abilitare de către Prof.dr. Gheorghe Clitan, Conf .dr. Florin Lobonț, Conf.univ.dr. Claudiu Mesaroș.

În domeniul Științe Politice, începând din 2013 s-a alăturat Școlii Doctorale Prof. dr. Silviu Rogobete, care îndrumă teze de doctorat în domeniul Științe Politice.  Profesorul Rogobete a obținut dreptul de a coordona Teze de doctorat în Științe Politice în 2013. Înainte de a coordona lucrări de doctorat la Universitatea de Vest, a mai coordonat în cotutelă doctoranzi în Marea Britanie și Africa de Sud. Astfel, Prof. Rogobete a condus cu succes o teză de doctorat in Marea Britanie (2013, Universitatea Middlesex), despre care Profesorul Francis Fukuyama al Universitatii Stanford a afirmat urmatoarele: ‘[this] pioneering study on Eastern Orthodoxy and Development Studies is unique not only in showing that Eastern Orthodoxy need not be seen as “backwards”, but it also develops important bridges between theology and the human/social sciences especially at the nexus of phronesis, or practical reason. This study reveals a picture of the person not as a passive puppet, but as a rational, morally responsible agent whose spiritual calling (theosis) is to engage in “human development”, which is to say a process of understanding and appropriately developing all of nature’s potentials (biological, sociological, etc.), and for the benefit of all. Indeed, this study shows how the Eastern tradition, a non-Augustinian and therefore much more optimistic tradition about the human condition, can bring about a rapprochement between religious faith and humanistic traditions which have been largely separated in the West”. Domeniile de interes academic ale Profesorului Silviu Rogobete și condițiile de admitere pentru anul universitar 2015-2016 pot fi consultate aici. La Universitatea de Vest acesta coordonează în prezent 7 doctoranzi.

Domeniul de studii doctorale în Științe Politice s-a consolidat, astfel încât în 2014 Profesorului Rogobete i s-a alăturat Prof. dr. Robert Reisz. Domeniile sale de interes academic și condițiile pentru admiterea in anul academic 2015-2016 pot fi consultate aici.

Având in vedere importanța internaționalizării studiilor docotorale la Universitatea de Vest din Timișoara, la echipa de profesori îndrumători in domeniul Științe Politice s-au alăturat, in regim de colaboratori externi, Prof. dr. Irina Tanasescu (Vrije Universiteit Brussel) și Prof. dr. Cirila Toplak (Universitatea Ljubliana, Croația). Domeniile de interes academic ale colegelor noastre pot fi consultate aici (Prof. Tanasescu), respectiv aici (Prof. Toplak).

Condițiile de admitere la studii doctoraleîn domeniul Științe Politice pentru sesiunea septembrie 2015 sunt accesibie aici (și in limba engleză).

Şcoala Doctorală funcţionează pe baza unui regulament, care se actualizează anual. La fel şi regulamentul de admitere. În Şcoala Doctorală se regăsesc în principal absolvenţi ai Universităţii de Vest din Timişoara, dar şi ai Universităţilor din Bucureşti, din Cluj-Napoca („Babeş-Bolyai”) ori din Iaşi („Alexandru Ioan Cuza”), Craiova, Arad, Oradea, Baia Mare şi altele. Unii doctoranzi înscrişi sunt originari din alte ţări (de exemplu, Marea Britanie) sau îşi desfăşoară cercetarea în co-tutelă (de exemplu, Franţa). Admiterea se face pe baza unui examen scris, după o bibliografie anunţată în prealabil. În acord cu prevederile sistemului Bologna, doctoranzii care studiază la „forma zi” şi sunt bursieri au şi statutul de „cadre didactice”, pe lângă cel de „cercetător”, desfăşurând un număr de 4-6 ore pe săptămână în calitate de preparator. Ceilalţi doctoranzi de la forma zi şi de la forma fără frecvenţă au statutul de „cercetător”, fiind cuprinşi în colectivele de cercetare de pe lângă conducătorii ştiinţifici.

În prezent, în cadrul Școlii Doctorale sunt coordonate teze de doctorat în domeniile Filosofie și Științe Politice .

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE POLITICE
PhD SUPERVISORS IN POLITICAL SCIENCE

Prof. univ. dr. Silviu ROGOBETE (PhD, Brunel, UK)
Prof. univ. dr. Robert REISZ (PhD, UVT, Timisoara)
Prof. univ. dr. Irina TĂNĂSESCU (PhD, Vrije Universiteit Brussel)
Prof. univ. dr. Cirila TOPLAK (PhD, Pantheon-Sorbonne, Paris)

INFORMAŢII UTILE:

ADMITERE / ADMISSION (2015) – Metodologie de admitere /admission

REZULTATE ADMITERE / ADMISSION RESULTS (2015) – Domeniul ȘTIINŢE POLITICE / POLITICAL SCIENCE


STUDENŢI DOCTORANZI ÎN ŞTIINŢE POLITICE

DOCTORAL STUDENTS IN POLITICAL SCIENCES

Drd. Emanuela GÂRBONI2013DETALIICVFOTO
Drd. Daniela-Rozalia BARB2014DETALIICVDaniela-Rozalia BARB
Drd. Alina DRAGOŞ2014DETALIICVFOTO
Drd. Cătălin FLOREA2014DETALIICVFOTO
Drd. Remus GROZE2013DETALIICVFOTO
Drd. Irina Mihaela LASLEA2014DETALIICVIrina Mihaela LASLEA
Drd. Miroslav STANICI2014DETALIICVFOTO
Drd. Mirel TALPEŞ2014DETALIICVFOTO
Drd. George-Mihael MANEA2014DETALIICVGeorge-Mihael MANEA
Drd. Ionuţ-Irinel RITEŞ2014DETALIICVIonuţ-Irinel RITEŞ
Drd. Daniel Vlad BOTGROS2015DETALIICVDaniel Vlad BOTGROS
Drd. Alexandru-Claudiu RÂŢĂ2015DETALIICVAlexandru-Claudiu RÂŢĂ
Drd. Graţian MIHĂILESCU2015DETALIICVGraţian MIHĂILESCU
Drd. Alexandra DODIŢĂ2015DETALIICVAlexandra DODIŢĂ
Drd. Roxana Elena MOSOR2015DETALIICVRoxana Elena MOSOR
Drd. Horea George BĂCANU2015DETALIICVHorea George BĂCANU
Drd. Ninoslav STOJANOVIC2015DETALIICVNinoslav STOJANOVIC

  Un caracter specific pentru doctoratul în filosofie (nu numai la noi, ci peste tot în lume) este faptul că, pe lângă licenţiaţii în filosofie, sunt încurajaţi să concureze şi licenţiaţi în domenii apropiate, istorie, sociologie, psihologie, drept, filologie, teologie, ştiinţele comunicării sau chiar licenţiaţi în alte domenii, cum ar fi matematica, fizica etc., cu preocupări de fundamentele filosofice ale respectivelor domenii sau ale unor teme speciale aflate la intersecţia cu filosofia. Strategia de îndrumare a doctoranzilor este una flexibilă, adaptată la nivelul de pregătire iniţială a acestora şi modificată permanent în funcţie de progresele individuale ale doctoranzilor şi de nevoile concrete ale proiectelor lor de cercetare. Calitatea actului de îndrumare şi de coordonare din partea conducătorilor de doctorat din cadrul Şcolii noastre poate fi exprimat şi prin faptul că niciunul dintre conducătorii de doctorat n-a avut până în prezent nicio teză respinsă de către Comisia naţională în domeniu. În ultimii ani, în cadrul Şcolii noastre doctorale, pe lângă analizele colegiale de evaluare a activităţilor, s-a introdus evaluarea din partea doctoranzilor, pe bază de chestionar şi în condiţii de anonimat.

Conducători de doctorat în domeniul Filosofie:

– Prof.dr. Ioan Biriș

Domenii de cercetare: Filosofia culturii, Filosofia limbajului și comunicării, Ontologie și Filosofia științei.

Teme de interes: Ontologie socială; Ontologie formală; Problematica semnificației în cultură și limbaj; Logica și filosofia conceptelor, Mereologie, Raportul parte-întreg, etc.

– Prof.dr. Florea Lucaci

Domenii de cercetare:  Ontologia umanului, Hermeneutică filosofică, Filosofia religiilor.

Teme de interes:  Problematica identităţii. Identitate şi diferenţă ontologică; Identitate şi înstrăinare;  Fiinţare şi creaţie culturală;  Hermeneutica şi reconstrucţia ontologiei umanului; Corelaţia concepte existenţiale – concepte axiologice; Problematica sacrului;  Condiţia lui homo religiosus; Problematica răului; Etc.

Prof.dr. Gheorghe Clitan

Domenii de cercetare: Gândire critică, Retorică, Semiotică

Teme de interes: Teste de gândire critică, analiza limbajului publicitar, distincțiile modernism-postmodernism, filosofie continentală-filosofie analitică, Analiză critică,

– Conf.dr. Florin Lobonț

Domenii de cercetare: Filosofia istoriei, Filosofia minții, Idealism englez, Consiliere filosofică.

Teme de interes: Filosofia Post-Holocaust, Consiliere filosofică, Filosofia pentru copii,  Gândirea istorică naționalistă în România.

Conf.dr. Claudiu Mesaroș

Domenii de cercetare: Istoria filosofiei antice, medievale și moderne, Istoriografie filosofică, Comunicarea filosofiei, Istoria filosofiei în context regional și local

Teme de interes: Filosofia lui Aristotel și tradiție aristotelică, Interpretarea și diseminarea subiectelor fundamentale ale filosofiei antice și medievale, Problema transcendentaliilor, Probleme ale filosofiei medievale, Filosofia lui Gerard de Cenad, Istoria filosofiei în România, Metodologia istoriei filosofiei, Popularizarea și comunicabilitatea filosofiei, Conceptele  de autor și public în filosofie, Teorii privind statutul cultural al filosofiei, Imaginea socială a filosofiei.

*