Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Filosofie pentru copii

CURS POSTUNIVERSITAR DE FILOSOFIE PENTRU COPII

Scopul filosofiei pentru copii constă în implicarea elevilor cu vârste cuprinse între 5 şi  14-15 ani în reflecţia şi explorarea filosofică, în contextul unor comunități de cercetare/investigare și colaborare. Metodologia prezentă în literatura internaţională de specialitate şi în modulele de formare din strainătate a fost adaptată la realităţile din România pe baza unor lecţii experimentale desfaşurate cu copii de diferite vârste în şcoli din Timişoara.

Filosofia pentru copii este mai mult decât un program de stimulare şi formare ale abilităților de gândire. Ea cuprinde un complex de resurse şi metode specifice de conectare la curiozitaea copiilor şi de încurajare a acesteia,  ajutându-i la căutarea sensurilor, le stimulează şi le dezvoltă curajul intelectual și rigoarea și îi ajută să dobândească deprinderi care să-i conducă la judecăţi corecte în viața de zi cu zi. Potrivit studiilor efectuate în ţări care posedă deja o tradiţie în predarea filosofiei pentru copii (Noua Zeelandă, Australia, Canada, Marea Britanie), din generaţiile de copii care au beneficiat de un număr de ani de antrenare şi a abilităţilor de gândire filosofică a rezultat un număr mare tineri asertivi, capabili să se raporteze critic-constructiv la cunoaştere, să-şi articuleze şi să-şi conceptualizeze ideile şi să gândească independent, creativ şi inovativ, să fie toleranţi faţă de ideile altora, să lucreze în colectivităţi inovative de oameni cu o gândire asemănătoare.

Investigaţia filosofică este o practică plina de forţă, care le oferă copiilor corect îndrumaţi de educatori-facilitatori pregătiţi corespunzător posibilitatea de a pune întrebări și de a explora probleme, concepte și idei importante și relevante pentru viața lor, indiferent de (şi adaptate la) vârsta la care se află.

Potrivit fondatorului filosofiei pentru copii Matthew Lipman (1922-2010), prin participarea la activităţile ţinând de aceasta copiii “capătă deprinderea de a-şi solicita unii altora argumente şi opinii, de a se asculta cu atenţie unii pe ceilalţi, de a construi pornind de la ideile celorlalţi”.

 

Obiectul filosofiei pentru copii cuprinde acele concepte comune, centrale și totodată contestabile care stau atât la baza experienței noastre de viață, cât şi la cea a disciplinelor academice. Printre astfel de concepte se numără: adevărul, frumuseţea, realitatea, cunoașterea, evidenţa, libertatea, dreptatea, binele, drepturile, mintea, identitatea, iubirea, prietenia, regulile, responsabilitatea, acţiunea, logica, limbajul, corectitudinea, raţiunea, existența, posibilitatea, semnificația, sensul, timpul, Dumnezeu, infinitul, natura umană, gândirea.  Acestea sunt teme de care se ocupă filosofia şi pe care copiilor le face plăcere să le discute. Ei pot fi ajutaţi să identifice aceste idei și preocupări în povestiri, romane sau filme destinate copiilor. Cu ajutorul filosofiei pentru copii unor astfel de teme le sunt aplicate procedurile de investigare la clasă bazate pe instrumentele filosofice de raționament și explorare imaginativă, sub îndrumarea unui educator al cărui rol este acela de a provoca copiii să gândească. Scopul cursului postuniversitar pe care îl propunem este acela de a oferi educatorilor implicaţi în munca cu copiii competenţele necesare desfăşurării unor astfel de activităţi de facilitare.

Instrumentul pedagogic central al filosofiei pentru copii este comunitatea de investigare. În cadrul acesteia elevii lucrează împreună pentru a genera și apoi a răspunde la propriile lor întrebări despre problemele filosofice conținute în materiale scrise în acest scop sau într-o gamă largă de alte resurse, cum ar fi imagini și înregistrări utile stimulării explorării în grup a problemelor. Desenul și teatrul pot fi şi ele folosite ca rampe eficiente de lansare a discuțiilor.

Gândirea în comunitatea de investigare este critică, creativă,  bazata conversație și dialog și atentă la opiniile şi sentimentele celorlalţi. În aceste grupuri elevii  învață să respecte, să asculte și să înțeleagă o gamă largă de opinii. Procesul de explorare filosofică în acest mediu îi încurajează pe elevi să-și asume o responsabilitate crescută pentru propria învățare și să-şi dezvolte capacităţile de gândire independentă auto-corectivă. Filosofia pentru copii îşi atinge aceste obiective oferind copiilor posibilitatea să reflecteze la idei şi concepte pe care ei inşişi le aleg, întrucât le consideră interesante şi demne de explorat, antrenate de întrebări precum :

Cine posedă minte?

Cum ar trebui să ne tratăm prietenii?

Ce înseamnă o societate dreaptă?

Suntem proprietarii propriilor noastre corpuri?

Ce înseamnă să ştii ceva?

Ce înseamnă un motiv întemeiat pentru a face sau decide ceva?

Discuțiile cu elevii în comunităţile de investigare nu sunt simple schimburi de opinii, ci  au ca scop construirea  celui mai bun răspuns la întrebările apărute, iar cele mai bune răspunsuri nu sunt furnizate sau validate de către educator. În schimb, clasa este responsabilă pentru construirea și evaluarea gamei de posibile răspunsuri la o întrebare. În cadrul grupului,  fiecare individ se deprinde să-şi exprime propriile idei luând totodată în considerare perspective diferite. Filosofia pentru copii nu se bazează pe presupunerea că nu există răspunsuri corecte sau greșite, ci pe convingerea că, chiar dacă răspunsurile definitive sunt greu sau imposibil de găsit, unele pot fi în mod rezonabil mai solid apărat decât altele. Toleranţa, abilitatea de a lucra împreună constructiv si capacitatea de a explora, construi, exprima şi conceptualiza gânduri şi idei reprezintă principalele rezultate de care au nevoie atât indivizii, cat si societăţile cu sistemele lor educaţionale vizând vârstele mai mari, pentru a fi cât mai funcţionale, inovative şi rapid adaptabile la provocările continue cu care se confruntă în ritm accelerat.

Programul cuprinde 2 teme introductive generale care au scopul de a le oferi cursanţilor o introducere teoretică în filosofia pentru copii (Fundamentele filosofiei pentru copii) şi în metodologia de lucru cu textele şi materialele specific adaptate diferitelor vârste ale copiilor (Psihopedagogia lecturii) şi 26 de teme filosofice împărţite pe categorii, specifice literaturii de specialitate. Fiecare din cele 28 de teme cuprinde:

– o introducere teoretică de 4 ore menită să-i familiarize pe educatorii nespecialişti în problematica specifică a acesteia şi o prezentare a unui număr de transpuneri ale ei în texte şi materiale adaptate copiilor ;

– 6 ore de aplicaţii practice cuprinzând simulări şi lucru efectiv cu copiii (atunci când este posibil) pe aceste teme.

La aceste activităţi se mai adaugă 18 ore de tutoriale, pe parcursul cărora cursanţii vor fi ajutaţi în mod diferenţiat să abordeze şi să operaţionalizeze teme sau probleme pe care le consideră insuficient înţelese în cadrul cursurilor şi aplicaţiilor practice.

 

Din punct de vedere al conţinutului, cursul este împărţit în 3 arii tematice:

  1. Introducere în filosofie adaptată pentru copii
  2. Etică aplicată adaptată pentru copii.
  3. Metafizică şi epistemologie adaptate pentru copii.

Principiile pe baza cărora este construită tematica şi metodologia de lucru cu cursanţii sunt articulate în practici simple, care urmate consecvent în cadrul comunităţilor de investigare, vor ajuta copiii şi tinerii să devină atenţi, curioşi şi rezonabili. Printre aceste principii se numără următoarele:

–       Gândirea corectă este învăţată prin dialog cu ceilalţi.

–       Copiii au nevoie să ia parte la dialoguri care furnizează exemple şi modele de bună gândire.

–       Chestionarea reprezintă o sursă continuă de cunoştinţe şi de entuziasm intelectual.

–       Pentru a fi bine întemeiate, afirmaţiile trebuie testate prin intermediul disputelor. Disputa este concepută nu  ca o ceartă, ci ca o căutare colaborativă a celui mai bun răspuns la o întrebare.

–       A gândi bine înseamnă a fi atât creativ, cât şi critic. Gânditorul creativ face conexiuni, speculează şi explorează alternative.

–       Buna gândire depinde atât de atitudini, cât şi de abilităţi. Copiii trebuie încurajaţi să fie rezonabili în sensul cel mai deplin al cuvântului.

–       Oamenii atribuie sensuri lumii printr-o reţea de concepte. Cursanţii vor fi pregătiţi să vorbească cu copiii despre conceptele semnificative care stau la baza acestui proces.

–       Cursanţilor li se va explica cu ajutorul teoriei şi mai ales al aplicaţiilor cât de important şi de util este pentru copii şi pentru adulţi să discute împreună despre întrebările filosofice, întrebări care contează pentru ei şi care fac legătura dintre gândirea despre o zonă sau alta a experienţei şi gândirea despre experienţă ca întreg.

 

Practicile pe care cursanţii vor învăţa să le aplice pe baza principiilor de mai sus sunt în număr de 4. Ele vor fi prezente la nivelul fiecărei teme şi pot fi descrise pe scurt după cum urmează:

  1. Încurajarea întrebărilor
  2. Dezvoltarea colaborativă de concepte
  3. Încurajarea dialogului şi argumentării
  4. Formarea atitudinii rezonabile

Programul, desfăşurat pe durata a 2 semestre, se adresează educatorilor implicaţi în munca cu copii situaţi între limitele de vârste menţionate şi tuturor celor interesaţi de stimularea cu ajutorul filosofiei, a resurselor extraordinare de creativitate şi inovative ale acestora.

 

Informaţii concrete privitoare la condiţiile orgnizării şi desfăşurării cursului vor putea fi obţinute  după data de 1 octombrie 2014 de la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. V. Parvan nr. 4, Cam 233, http://www.oldpfc.uvt.ro

 

Director program: Lect.univ.dr. Florin Lobonţ