Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Biblioteconomie, informare și documentare

Programul postuniversitar Biblioteconomie, informare și documentare

 

este destinat mediatorilor informaționali: bibliotecari, documentariști, profesori documentariști etc., care nu au urmat o formă de învăţământ de specialitate în științele informării și documentării (denumirea veche – biblioteconomie și știința informării), la o instituţie de învăţământ acreditată sau autorizată de M.E.N.
 

 • Număr de credite : 90 (echivalente a trei semestre de studiu).
 • Durata: an universitar, cuprinzând : trei module de predare, un stagiu de practică, activități practice individuale.
 • Taxa de școlarizare : 1800 lei (600 lei/ per modul), se achită integral sau în tranșe pentru fiecare modul, până la data începerii acestuia).
 • Planul de învățământ poate fi descărcat de aici:
  • [wpdm_file id=244]

 
CALENDARUL DESFAȘURĂRII CURSULUI:
2016-2017

 • Modulele de predare vor avea loc în perioadele: 28 noiembrie-4 decembrie 2016; 1-7 februarie 2017; 4–10 aprilie 2017.
 • Stagiul de practică: iulie 2017 (vizite de documentare la diverse instituții info-documentare).
 • Susținerea disertației de finalizare a studiilor :  iulie 2017 (lucrare teoretică sau aplicată între 15-25 de pagini).

ADMITERE: înscriere pe bază de dosar
 

 • Calendar înscriere 2016-2017:

Sesiunea 1: 23 iunie-31 iulie 2016
Sesiunea 2: 1 septembrie-31 octombrie 2016
 

 •  Documente necesare pentru dosarul de înscriere:
 1. Fişa tip de înscriere completată de către candidat (atașată sau se descarcă de pe site)
 2. Fisă de înscriere_PU

 3. Cartea de identitate (C.I.) – copie;
 4. Certificat de naştere (copie legalizată);
 5. Diploma de licenţă sau a documentului echivalent acesteia, foaia matricolă (suplimentul la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia (copii legalizate);
 6. Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);
 7. Dovada plăţii taxei de înscriere de 100 de lei;
 8. 3 poze format ¾.

 

 • Documentele (în dosar plic) se vor depune personal sau se vor trimite prin poștă (cu ramburs) la adresa: Universitatea de Vest din Timișoara. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cam. 513 (luni-joi, între orele 10.00-13.00)
 • Pentru înscriere, documentele pot fi trimise și în format electronic (copii scanate ale documentelor solicitate), cu obligația cursanților de a prezenta copiile legalizate cerute, odată cu prezentarea cursantului la primul modul de predare, la adresele de e-mail: lidia.nica@e-uvt.ro, cc: maria.micle@e-uvt.ro
Taxele de înscriere și școlarizare se plătesc la casieria UVT sau direct în contul deschis la Banca Transilvania, sucursala Timișoara, B-dul Republicii:
– CONT BANCAR: RO05BTRL03601202618849XX;
– Cod (tip) taxă: 45 Taxă studii postuniversitare
– FPFC (Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

 
 
Lista candidaților admişi la curs va fi afişată la avizierul  facultății şi pe site-ul cursului, între 7-11  noiembrie 2016.
 
Oportunități de cazare: Direcția Taberelor Timiș (contact: tel. 0256-490469)
Facilitate:  înscrierea ca utilizator al Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara
 
Detalii suplimentare:
– pagina web: http://www.oldpfc.uvt.ro/programe-postuniversitare/
director de program : lect. univ. dr. Maria Micle: maria.micle@e-uvt.ro; tel. 0721-084242.
secretariat: tel. 0256-592283; 0256-592132, lidia.nica@e-uvt.ro  (d-na secr. Crina Nica);