Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Programe postuniversitare

În cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Departamentul de Filosofie și Științe ale Comunicării, au fost aprobate de către Ministerul Educației Naționale, prin deciziile: nr. 43407 din 29.05.2014, nr. 48304/1 din 02.07.2014, nr. 48304/2 din 02.07.2014, următoarele programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, învățământ cu frecvență:

BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE ȘI DOCUMENTARE

– Număr de credite :90 – Durata: trei module, desfășurate pe durata unui an universitar –  Plan de învățământ (link) – Taxa de școlarizare : 1800 lei (600 lei/ modul).

PRINCIPII ALE REDACTĂRII ȘI EDITĂRII SCRISE ȘI AUDIOVIZUALE

– Număr de credite : 90 – Durata : trei semestre –  Plan de învățământ (link) – Taxa de școlarizare : 1800 lei (700 lei/ modul I; 600 lei / modulul al II-lea; 500/ modulul al III-lea).

FILOSOFIE PENTRU COPII

– Număr de credite : 35 – Durata : un semestru –  Plan de învățământ (link) – Taxa de școlarizare : 1000(cu posibilitatea achitării în 2-4 tranșe).

Înscrieri:

Calendar: fiecare specializare organizează înscrierile pe baza unui calendar deschis.

Documente necesare:

a) Fişa tip de înscriere completată de către candidat [wpdm_file id=245]

b) Copia cărţii de identitate (C.I.);

c) Copia legalizată a diplomei de licenţă sau a documentului echivalent acesteia şi copia legalizată a foii matricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia;

d) Copia legalizată a certificatului de naştere;

e) Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

f) 3 poze format ¾;

g) dovada plăţii taxei de înscriere de 100 de lei.

 

Documentele (în dosar plic) se vor depune personal sau se vor trimite la adresa: Universitatea de Vest din Timișoara Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cam. 513 Se pot trimite în format electronic (copii scanate ale documentelor solicitate) la adresa: Taxa se plăteşte la casieria UVT sau în contul: xxxxx

Dacă taxa se plăteşte prin mandat poştal, vă rugăm să precizaţi Detalii suplimentare la telefon: 0256-592283 (d-na secretar Crina Nica)