Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

International Development and Management of Global Affairs

 

Noul masterat al facultății noastre  este construit pe pornind de la experiența acumulată  în cazul a două foste masterate ale facultății noastre, domeniul Relații Internaționale și Studii Europene : Studii Europene Comparate și Sisteme de Dezvoltare Internațională.

 

Noul Masterat IDMGA, desfășurat în limba engleză,  dorește să răspundă cerințelor angajatorilor și studenților pentru o mai mare apropiere de practică și o mai bună adecvare la piața muncii. Conștienți fiind de faptul că absolvenții noștri se angajează cel mai adesea în noua economie globalizată dominată de întreprinderi multinaționale, oferim după un prim an de dezvoltare a abilităților esențiale pentru munca în relații internaționale, posibilitatea de alegere pentru al doilea an a unei linii de studii dintretrei opțiuni interesante: Studii de dezvolare internațională, Studii europene și Studii africane.

 

The new master program of our faculty seeks to respond to employers and students demands for an education closer to practice and a better adjustment to labor market needs. We are aware of the fact that most of our graduates find employment in the new globalized economy dominated by multinational enterprises. This is why we offer, after a first year centered on the development of the most important skills for a work in international relations, the possibility to choose in the second year from three attractive modules: International development studies, European studies and African studies.

 

Masterat International Development and Management of Global Affairs

 

ANUL I, SEMESTRUL I

 

NR. CRT. DISCIPLINA NR. ORE FORMA DE EVALUARE NR. CREDITE
CURS SEMINAR
Theories and strategies of international development 2 2 E 8
The philosophy of cosmopolitanism and theories of global democracy 2 1 C 7
International organisations 2 2 E 8
Education systems and policies 2 1 C 7
TOTAL 8 6 30

 

 

ANUL I, SEMESTRUL II

 

NR. CRT. DISCIPLINA NR. ORE FORMA DE EVALUARE NR. CREDITE
CURS SEMINAR
Macroeconomy 2 2 E 8
Diplomacy and global affairs 2 2 E 8
Migration studies 2 1 C 7
Gender and development 2 1 C 7
TOTAL 8 6 30

 

 

ANUL II, SEMESTRUL I

 

NR. CRT. DISCIPLINA NR. ORE FORMA DE EVALUARE NR. CREDITE
CURS SEMINAR
Project management 2 2 E 8
Optional 1 Modul A/B/C 2 1 C 7
Optional 2 Modul A/B/C 2 2 E 8
Optional 3 Modul A/B/C 1 2 C 7
TOTAL 7 7 30

 

 

ANUL II, SEMESTRUL II

 

NR. CRT. DISCIPLINA NR. ORE FORMA DE EVALUARE NR. CREDITE
CURS SEMINAR
Practice 10 ore săptămânal / 140 ore pe semestru C 20
Methodology of dissertation writing 4 C 10
TOTAL 14 30

 

Cursuri optionale

Module A. Studii de dezvoltare internationala

 

  1. Sustainable development and environment
  2. Social development in regional context
  3. Participatory action research

 

Module B. European studies

 

  1. European External Action Service: Interinstitutional Dynamics inside the EU
  2. European Defense and Security Strategy
  3. European diplomacy at work: Enlargement, neighbourhood and beyond

 

Module C. African Studies

 

  1. Global security studies, with an emphasis on Africa
  2. Post-Colonial African Politics
  3. Identity, Ethnicity and Cultural Issues in Africa