Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Regulament privind programele de stimulare al studentilor cu performante inalte de invatare si a celor cu dificultati de invatare

I. PRINCIPII

In cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării activitatea de invatamant este centrata pe student, în care evaluarea performanțelor profesionale ale studenților reprezintă un proces continuu, realizat pe tot parcursul ectivității didactice.

 • Rezultatele obținute de căter studenți sunt analizate periodic, după fiecare sesiune de examene sau ori de câte ori situația o impune.
 • Incadrarea studentilor in categoria studentilor cu performante inalte in invatare se face pe baza propunerii cadrelor didactice sau a tutorilor, adresate Consiliului Facultății, dacă studenții îndeplinesc necumulativ următoarele condiții :
 • au medie amximă (10,00) timp de două semestre consecutiv
 • au activitate științifică (lucrări publicate, participări la conferințe științifice)
  • Incadrarea studentilor in categoria studentilor cu dificultăți de invatare se face pe baza propunerii cadrelor didactice sau a tutorilor, adresate Consiliului Facultății, dacă studenții îndeplinesc necumulativ următoarele condiții:
 • nu se încadrează în cerințele minime privitoare la activitatea didactică stabilite prin fișa disciplinei la cel ăuțin trei discipline într-un semestru
 • nu promovează cel puțin trei examene în aceeași sesiune sau au media notelor dintr-o sesiune mai mică de 6,00.
 • Suferă de afecțiuni care le perturbă obținerea unor rezultate satisfăcătoare
  • Pe baza propunerilor cadrelor didactice sau a tutorilor, Consiliul Facultății întocmește listele cu studenți care au performanțe înalte la învățare respectiv cu studenții cu dificultate de învățare.
  • Incadrarea studentilor in una din cele doua categorii se face anual, in urma evolutiei lor schimbandu-se incadrarea.
  • In procesul de intocmire a listelor si de incadrare a studentilor in cele doua categorii se va tine cont de principiile eticii universitare si cel al protejarii imaginii studentilor.

programele de stimulare a studentilor cu performante inalte in invatare

 

2.1. Studentii incadrati in categoria celor care au performante inalte de invatare sunt stimulati inspre dezvoltarea capacitatilor lor socio-profesionale prin urmatoarele:

– asocierea studentilor in activitatea de predare (intrebari in sala, scurte prezentari, experimente demonstrative);

– acordarea de burse de performanță sau de merit, în accord cu Regulamentele de Burse în vigoare;

– accesibilitate in accesarea burselor ERASMUS ori a altor modalitati de studiu la institutii de invatamant superior din strainatate;

– angrenarea studentilor in proiecte stiintifice, in organizarea activitatilor didactice si stiintifice precum si in activitatea de cercetare;

– orientarea si sustinerea studentilor cu rezultate deosebite spre cariera didactica, dupa finalizarea studiilor;

– acordarea unor diploma de merit sau de excelență

 

 3. programele de recuperare a studentilor cu dificultati in invatare

 

3.1 Incadrarea studentilor in categoria celor cu dificultati de invatare se face in scopul de a-i ajuta pe acestia in dezvoltarea normala a capacitatii intelectuale, astfel incat sa nu fie afectat procesul educational si instruirea celorlalti studenti.

Acest demers este posibil in conditiile in care activitatea didactica este orientata pe student, existand astfel parghiile necesare realizarii unui program de pregatire personalizat.

3.2 Programele de recuperare a studentilor cu dificultati in invatare sunt proiectate si organizate pentru fiecare student inclus in aceasta categorie, la fiecare disciplina la care exista nevoia de recuperare ori se constata dificultati in asimilare.

3.3 In proiectarea programelor de recuperare a studentilor cu dificultati in invatare se folosesc urmatoarele metode :

– organizarea de activități didactice în regim tutorial;

– stabilirea unor programe individuale de recuperare a seminariilor, laboratoarelor și altor obligații didactice

– contactul permanent intre student si cadrul didactic in vederea explicitarii si profundarii notiunilor predate ;

– folosirea unor metode moderne de predare, orientate spre folosirea exemplelor din practica etc, folosirea platformei e-learning, indrumarea spre practica in firma de exercitiu.