Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Comisia de etică a facultății

Componenţa Comisiei de Etică  a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării (PFC) aprobată în Consiliul Facultăţii PFC din data de 10 noiembrie 2014:

  •  Asist. univ. dr. Ciprian NIŢU – preşedinte;
  • Conf. univ. dr. Alexandru PETRESCU;
  • Lect. univ. dr. Georgina Oana GABOR;
  • Asist. Univ. dr. Simona BADER;
  • Asist. Univ. dr. Claudia CRISTESCU

Pentru Comisia de Etică pe UVT a fost propus şi votat în unanimitate de către Consiliul Facultaţii PFC domnul prof. univ. dr. Robert Doron REISZ. Ca membru supleant a fost propusă şi votată în unanimitate doamna lect. univ. dr. Tamara PETROVA.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE ETICĂ