Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Comisia de gestionare a riscurilor

Comisia de Gestionare a riscurilor votată în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării din 10 noiembrie 2014.

  •  Lect. univ. dr. Laura Maliţa – preşedinte;
  • Asist. univ. drd.  Sebastian Petrişor;
  • Lect. univ. dr. Corina Turşie (Prodecan PFC);
  • Rodica Mercea – membru.