Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Despre noi

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării este cea mai tânără din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, fiind înființată în 1999. Piatra de temelie a facultății a fost pusă de conf. univ. dr. Gabriela Colțescu, primul decan al instituției din 1999 până în 2003.  La acea vreme denumirea oficială era: Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării,  având două specializări: Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene. Pornind de la aceste două specializări inițiale facultatea s-a dezvoltat în mai multe etape.

În 2003 se alătură facultății specializarea Filosofie, provenită de la vechea facultate de Litere, Istorie și Filosofie, iar facultatea noastră își schimbă pentru prima oară denumirea: Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Comunicare.

În 2004 se transferă tot de la Litere specializarea Jurnalism. Tot atunci se înființează două specializări noi:  Relații Internaționale și Studii Europene în limba germană și Comunicare Socială și Relații Publice (redenumită un an mai târziu – Comunicare și Relații Publice). Facultatea primește denumirea utilizată și astăzi: Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării. Se schimbă și conducerea facultății, prof. univ. dr. Ioan Biriș deținând funcția de Decan în perioada 2004-2008.

În 2006 specializarea Biblioteconomie și Știința Informării se alătură facultății, venind tot dinspre Litere (începând cu 2012, specializarea se numește Științe ale Informării și Documentării). Începând cu 2008 conducerea este preluată de conf. univ. dr. Gheorghe Clitan, aflat în prezent la al doilea mandat. Iar în 2009 se înființează și cea mai nouă specializare a facultății – Publicitate.
Astăzi, facultatea asigură pregătirea de specialitate pentru specializările: Științe Politice, Relații Internaționale şi Studii Europene – în limba română și germană, Filosofie, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Ştiinţe ale Informării și Documentării și Publicitate, în patru domenii de studiu (Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Filosofie și Ştiinţe ale Comunicării), fiind organizată pe cele trei nivele de funcţionare a învăţământului universitar românesc (Licenţă, Master şi Doctorat).

Misiune. Viziune. Valori

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se angajează să ofere programe academice de calitate, prin care să îi pregătească pe studenţi să obţină cariere de succes şi să îşi asume responsabilitatea de viitori specialiști pentru domeniile administrației publice, vieții politice sau integrării europene, de promotori ai calității în învățământ, filosofie și organizațiile de PR, comunicare și publicitate, jurnalism, de experți în informare și documentare, în definitiv, de OAMENI cu o educație solidă, cu gândire critică și creativă.

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se dedică stimulării vitalităţii civice a oraşului Timişoara şi a regiunii prin programele academice, activitatea de cercetare şi alte activităţi concepute şi realizate în simbioză cu mediul academic, profesional, guvernamental, non-guvernamental și de afaceri.

 

Oportunitățile concrete de angajare la terminarea facultății sunt, conform Codului Ocupațiilor din România, următoarele:

Pentru absolvenții de Științe Politice: politolog, publicist, consultant comunicare politică, consilier parlamentar, consultant organizații politice

Pentru absolvenții de Relații Internaționale și Studii Europene: consilier afaceri europene, referent accesare fonduri europene, referent relații externe, consilier parlamentar european

Pentru absolvenții de Filosofie: profesor, filosof,  publicist, consilier de etică, operator de teste de gândire critică

Pentru absolvenții de Jurnalism: reporter, redactor, realizator radio-TV, producător radio-TV, editor radio-TV și online

Pentru absolvenții de Comunicare și Relații Publice: specialist relații publice, purtător de cuvânt, brand manager, specialist în organizarea de evenimente, specialist în comunicare organizațională

Pentru absolvenții de Științe ale Informării și Documentării: documentarist, bibliotecar arhivist, referent de specialitate așezământ cultural, broker de informații, dezvoltator e-learning

Pentru absolvenții de Publicitate: Brand manager, copywriter publicitate, mediaplanner, tehnoredactor, referent new media