Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Vasile DOCEA


Conferențiar universitar
Birou: 323
Email: vasile.docea@e-uvt.ro1999 : Doctorat în istorie la Universitatea „Al. I. Cuza“, Iași

1986 : Licență în istorie și filosofie la Universitatea „Al. I. Cuza“, Iași

2010-prezent : Director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran“ din Timișoara

2005-prezent : Conferențiar universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

2003-2005 : Conferențiar universitar, șef al Catedrei de Comunicare și Relații Publice, la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice și Administrative

1991-2000: Cercetător științific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“ din Iași


Teoria și istoria relațiilor internaționale, istorie modernă și contemporană, istoria instituțiilor.

Discipline predate la nivelul licență: Teoria relațiilor internaționale, Introducere în relații internaționale, Istoria relațiilor internaționale, Istorie politică modernă și contemporană

1. Stagii de cercetare la Universitatea din Freiburg i. Br., Germania, cu bursă DAAD, septembrie 1993 – martie 1995, martie-aprilie 2000; în Elveția, cu bursă a Zuger Kulturstiftung Landis, august 2009 – ianuarie 2010

2. Membru al Programului internaţional de cercetare pe tema Europa-Verständnis in Südosteuropa, administrat de Institutul de Studii Sud-Est-Europene al Universităţii din Graz (coordonator prof. dr. Harald Heppner), Austria, program finanţat de Österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, 1995-1996

3. Membru al Programului de cercetare Die Rückkehr der Städte? Funktionen der Erinnerungskultur in Mittel- und Südosteuropa im 20. Jahrhundert: Temeswar und Dresden im Vergleich, realizat în colaborare de Universitatea din Dresda, Universitatea de Vest din Timişoara şi Fundaţia “A Treia Europă” din Timişoara şi finanţat de Volkswagen-Stiftung Hanover, 2004-2005

4. Membru al Programului internaţional de cercetare Remembering Communism, coordonat de Maria Todorova (Illinois University) şi Stefan Troebst (Universitaet Leipzig) şi finanţat de Volkswagen-Stuftung Hanover, 2006-2008

5. Membru al Grantului CNCSIS (cod 545, contract nr. 5668/02.06.2006) cu tema Practici memoriale în context intercultural. Studiu de caz: Banatul, coordonator conf. dr. Smaranda Vultur, 2006-2008

6. Redactor șef al „Anuarului Institutului de Istorie A. D. Xenopol“, 1997-2000; coeditor al publicației „Colloquium politicum. Revistă semestrială de analiză pluridisciplinară a politicului”, Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale (din 2010); coeditor al publicației „Political Studies Forum”, anuar al Catedrei de Politologie, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timișoara (din 2010); membru în redacţia revistei “Xenopoliana”, buletin al Fundaţiei Academice “A.D.Xenopol” din Iaşi (1993-1995) ; membru în Consiliul editorial al publicației “Acta Universitatis Sapientiae”, seria “European and regional Studies”, anuar al Universități “Sapientia” din Cluj-Napoca (din 2010)

7. Autor al peste 50 de studii și articole științifice, între care: Das “europäische” Modell und die konstitutionelle Monarchie in Rumänien, în Harald Heppner (ed.), Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, , Böhlau Verlag, Wien–Köln–Weimar, 1997, p. 185–214 ;  A la recherche du Banat disparu, în Le Banat: Un Eldorado aux confins, volum tematic al revistei Cultures d’Europe Centrale, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 2007, p.53-63; History, Ideology and Collective Memory. Reconstruction the Identities of Timisoara by Means of Monographies and Street Names during the Communist Regime (1947-1989) , in Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies, Cluj-Napoca, Vol. 1, No. 1 (2010), p.  93−102

8. Autor al unor volume monografice:Vasile Docea, Relaţii româno-germane timpurii. Încercări şi eşecuri în prima jumătate a secolului XIX, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2000, 212 p.; Vasile Docea Carol I şi monarhia constituţională. Interpretări istorice, Timişoara, Editura Presa Universitară Română, 2001, 204 p.; Vasile Docea, Străinii de-alături. Explorări în istoria minorităţilor şi a comunicării interculturale, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006, XIV+234 p.

9. Coordonator al unor volume colective: Relaţii româno-germane. Studii istorice / Deutsch-rumänische Beziehungen. Historische Studien, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2003, 182 p.; Instituţii (nu doar) politice, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003, 120 p. etc.

10. Editor al volumului Carol I al României, Jurnal, vol. I, 1881-1887, stabilirea textului, traducere din limba germană, studiu introductiv şi note de Vasile Docea, Iaşi, Editura Polirom, 2007, 616 p.


Miercuri 12:00-14:00
BCUT