Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Mihai A. PANU

 

 

 

 

 

Grad didactic: Lector universitar
Birou: 323
Email: mihai.panu@e-uvt.ro
–          Doctorat susținut în cadrul  Institutului de Istorie “George Bariţiu” apartinând de Academia Română, Cluj-Napoca, titlul științific obținut cu distincția summa cum laude

–          2009 Absolvent al Şcolii de Înalte Studii Europene Comparative (master in cadrul U.V.T) , Timişoara.

–          2007 Absolvent al Facultăţii de Ştiinte Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (R.I.S.E), Universitatea de Vest din Timişoara.

–          2003 Absolvent al Colegiului Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” (Secţia Germană), Sibiu.

  Istorie politică, Relaţii internaţionale, Geopolitică

Discipline predate la nivelul licență: Teoria relaţiilor internaţionale, Introducere in relaţii internaţionale, Istoria relaţiilor internaţionale, Relații româno-germane, Teoriile naționalismului, Practică de specialitate, Politică externă și diplomație, Geopolitică și geostrategie, Globalism și globalizare, Istoria relațiilor internaționale, Istorie politică modernă și contemporană, Teorie politică, Analiza conflictelor internaționale

Conferinţe :

2011 noiembrie, Interdisziplinäres und internationales Kolloquium zur deutschen Kultur- und Beziehungsgeschichte im Donau-Karpatenraum, Bad Kissingen (Deutschland). Organizatori: Akademie Mitteleuropa, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München (IKGS), Siebenbürgen-Institut.

2012 martie, simpozionul international “Between Government priorities and local communities: School networks in Eastern Europe”,Szeged şi Hodmezovasarhely (Ungaria). Organizatori: Soros-Stiftung, The Aspera Romanian Educational and Charitable Foundation.

2012 mai, conferinţa “Şcoala Ardeleană”, ediţia a VII-a,Oradea. Organizatori: Episcopia Greco-Catolică Oradea, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” din Oradea, Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, Departamentul Facultăţii de Teologie Greco-Catolică Oradea, Asociaţia Cercetătorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice.

Publicaţii:

–          Mihai Panu (coautor) „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, volum coordonat de V. Ciobanu / S. Radu, Vol. V,  Editura Techno Media, Sibiu 2010

–          Mihai A. Panu, „Totalitarian Regimes and Political Religions: Manifestations of Nazi ideology in interwar Banat” in „Political Studies Forum” edited by the Politics Department, Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication, Year 3/2011, Editura Universităţii de Vest, Timişoara 2011

–          Mihai A. Panu, „Strategii discursive ale extremei drepte în presa bănăţeană  interbelică. Cazul publicaţiei Svastica Banatului” în „Anuarul Institutului de Istorie G. Baritiu” Series Historica, tom. L, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca 2011

http://www.historica-cluj.ro/anuare/AnuarBaritHistorica2011/08.pdf

–          Mihai A. Panu, „Presa bănăţeană interbelică şi ascensiunea curentelor naţionaliste” în „Spaţiul românesc între democraţie şi totalitarism” volum coordonat de A. Viţalaru, I. Ghercã, L. Cãrare, Editura Junimea, Iaşi 2011

–          Mihai A. Panu, „The Ideology Traps: National Socialism and Anti-Semitism in the Banat Region in the Interwar Period” Holocaust. Study and Research (1(5)/2012)

http://www.inshr-ew.ro/abstracte-vol4

–          Mihai A. Panu (coautor) „Elite, naţiune şi societate în România modernă”, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012

–          Mihai A. Panu, „The concept of ethnic elite in the interwar Romanian eugenic discourse” în „Anuarul Institutului de Istorie G. Baritiu” Series Historica, tom. LI, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca 2012

http://www.historica-cluj.ro/anuare/AnuarBaritHistorica2012/09.pdf


Luni 11:30-13:30 (cu programare prealabilă pe e-mail)
Birou 323