Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Emanuel COPILAȘ-CIOCIANU

Grad didactic: Asistent universitar

Birou: 514

Email: emanuel.copilas@e-uvt.ro

 2002-2006 – Licență în Științe Politice, facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, UVT

2006-2008 – master în Drepturile Omului și Democratizare, facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, UVT

2008-2011 – doctor în Relații Internaționale și Studii Europene, facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Octombrie 2006-februarie 2007 – angajat în regim plata cu ora, facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, UVT

2007-2012 – preparator universitar, facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, UVT

2012-prezent – asistent universitar, facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, UVT

teoria relațiilor internaționale, ideologii politice, istorie politică, teorii ale totalitarismului

Discipline predate la nivelul licență: Introducere în relații internaționale, Teoria relațiilor internaționale, Geopolitică și geostrategie, Globalism și globalizare, Analiza conflictelor internaționale, Studii de arie – Europa centrală

 1. Geneza leninismului romantic. O perspectivă teoretică asupra orientării internaționale a comunismului românesc, 1948-1989, în curs de publicare la Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-902-6

2. Hollywood Peeks: The Rise and Fall of Videotheques in 1980s Romania , Autori: Constantin Pârvulescu și Emanuel Copilaș,  în East European Politics and Societies, revistă indexată ISI.

3. În perioada octombrie 2008-octombrie 2011 am beneficiat de o bursă de cercetare acordată pe perioada studiilor doctorale de către FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul „Studiile doctorale factor major de dezvoltare al cercetărilor socio-economice şi umaniste”.

4. În perioada ianuarie-martie 2011 am efectuat un stagiu de cercetare la Institutul Open Society Archives, aparținând de Central European University, Budapesta.

5.Capitol de carte – „Flexibilizare structurilor prin resurgența agenților sociali? O analiză socio-constructivistă a protestelor din Timișoara”, în Mihăilescu, Vintilă; Stoica, Cătălin Augustin (coord.), Iarna vrajbei noastre. Manifestațiile din ianuarie 2012 din România, Editura Paideia, București, 2012, http://www.proteste2012.ro/

6. Capitol de carte – Emanuel Copilaș, „Comuniști «nativi» versus comunisti «moscoviti». Strategii de reconstruire identitară a național-comunismului în România postcomunistă”, în Gherghina, Sergiu, Mișcoiu, Sergiu (ed.), Mituri și mitologii politice în România postcomunistă, în curs de publicare la Editura Institutul European, Iași, 2012.

7. „Hannibal is in the city: several reflections on contemporary barbarians. A social-constructivist approach”, în Studia Europaea, Cluj-Napoca, nr. 1/2012, pp. 55-84, http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=7e22ba3f-948a-4c8e-82b6-468a3d094439&articleId=479f860b-0ea1-4e23-9fd0-0684ec5a8caf

8.„Implozia leninismului. O reevaluare a conflictului sino-sovietic din perspectivă ideologică” în Sfera Politicii, Bucureşti, nr. 141, 2009, pp. 89-111, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/cuprins.html

9. „«National in form, socialist in content»? «The national-international relation» in the ideologic economy of romantic Leninism”, în curs de publicare în Valahian Journal of Historical Studies, Târgoviște, nr. 17 (1)/2012

10. „Ideologie și politică. Helsinki 1975 și problematica drepturilor omului în România socialistă”, în Anuarul Institutului de istorie George Barițiu, Cluj-Napoca, 2011, pp. 227-247, http://www.historica-cluj.ro/anuare/AnuarBaritHistorica2011/11.pdf


Vineri 14:30-16:30
Birou 514