Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Corina TURȘIE

 

 

Lector universitar

Birou: 511, tel. 0256-592.161

Email: corina.tursie@e-uvt.ro

 

 

octombrie 2014 – decembrie 2015 – cercetător postdoctorat UVT (beneficiară a proiectului strategic ID 140863 (2014), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.)

aprilie 2013 – prezent – Lector universitar

martie 2012-prezent – Prodecan PFC (la al doilea mandat, începând cu 1 aprilie 2016).

2008-2011 – Doctorat în Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) București (beneficiară a proiectului „Burse doctorale în sprijinul cercetării – Competitivitate, calitate, cooperare în Spațiul  European al Învăţământului Superior”, proiect cofinanţat de Uniunea  Europeană prin Fondul Social European, POSDRU 2007-2013)

 ***  Septembrie 2011 – Doctor în Științe Politice cu teza: “Cauze și mecanisme ale creșterii puterii Parlamentului European. Uniunea Europeană către un regim parlamentarizat ?”

 Februarie-Septembrie 2010 – Stagiu de cercetare doctorală, Université Libre de Bruxelles, Centre d’Etude de la Vie Politique

2009-2013 – Asistent universitar, PFC, UVT

2009-2010 – Consilier, Senatul României

2009- Asistent național, Parlamentul European

2006-2009 – Preparator universitar, PFC, UVT

2005-2007- Masterat Politici Publice și Advocacy,  UVT

2005- 2006 – Consilier, Camera Deputaților, Parlamentul României

2001-2005- Licență în Relații Internaționale și Studii Europene,  UVT

Discipline predate la nivelul licență: Politicile Uniunii Europene, Guvernanța Uniunii Europene, Introducere în politici publice, Administrație publică, Analiza politicilor publice
Discipline predate la master: Internship 2, Politici sectoriale europene

Discipline transversale UVT: Instituții și politici europene

Cărți și capitole de cărți

1. Turșie Corina, Politicile Uniunii Europene, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2013, ISBN 978-973-125-384-8.

2. Turșie Corina, “De la standardele europene ale drepturilor omului la aplicarea acestora în legislațiile naționale”, Jurnalul libertății de conștiință, pp. 210-223, Editura universitară, București, 2013, ISBN 978-606-591-728-6

Conferințe:

3. Decembrie 2014 – “The unwanted past and urban regeneration of Communist heritage cities in Central and Eastern Europe. Case study: European Capitals of Culture Pecs 2010 and Maribor 2012″, 13th edition of the International Symposium “Ideologies, values and political behaviors in Central and Eastern Europe”, Department of Politics, West University of Timisoara

4. Octombrie 2013 – “Reconstructing urban identity within the Programme European Capital of Culture. Best practices for Timisoara 2021 following the experience of winning cities”, “Regional Identity and Social Cohesion International Conference“, Central University Library ” Eugen Todoran ”

Articole publicate:

5. “Schimbare la Primăria Timișoara după 16 ani. Studiu de caz asupra alegerilor locale 2012“, în Sfera Politicii – Political Sciences Review, vol. XX, nr. 5 (171), septembrie-octombrie 2012, pp. 59-68.

6. “Pactul de Stabilitate și Creștere – între eșec și consolidare în contextul crizei datoriilor suverane. Reforma guvernanței economice a Uniunii europene”, în Sfera Politicii – Political Sciences Review, vol. XX, nr. 1(167), ianuarie 2012,  pp. 112-123.

7. „Reforma alegerilor europene pentru 2014. Provocarea listelor transnaționale”, în Sfera Politicii-– Political Sciences Review, vol. XVIII, nr. 8(162), august 2011, pp.82-93.

8. “The role of national parliaments in the European decision-making process after the Treaty of Lisbon. The EU-early warning system for subsidiarity control” (împreună cu Ciprian Nițu), în Romanian Review of European Governance Studies, vol.3, nr. 5, iunie 2011, ISSN 2066 – 4885, pp. 29-48.

Burse pentru predare/cercetare:

9. Bursă Erasmus Teaching – Universita degli Studi di Brescia – Facolta di Economia – mai 2011; Bursă Erasmus Staff training – University of Szeged, septembrie 2013

Alte contribuții:

10. „Soluții la marile probleme europene”, (împreună cu Alina Bouroșu), Prefață  a cărții: Alomar Bruno, Daziano Sebastien, Garat Christophe, Marile probleme europene, Editura Institutul European, Iași, Colecția Studii Europene, 2010, ISBN 978-973-611-636-0.

Prodecanat

Luni: 14.00-16.00

Miercuri: 16.00-18.00

*Programarea audiențelor se face în mod obligatoriu cu minim o zi în avans, la Secretariatul PFC (biroul 511), personal sau telefonic (0256-592132).