Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Alexandru JĂDĂNEANȚ

1010502_10151418827761862_1032221864_n

Grad didactic: Lector universitar

Director al programului de Master: Politici publice si advocacy

Email: alexandru.jadaneant@e-uvt.ro

www.jadaneant.eu dec. 2011 – prezent – Director al Departamentului de Științe Politice

oct. 2011 – prezent – Lector universitar

oct. 2008 – oct. 2011 – Preparator universitar

Din mai 2010 – Doctor în drept – Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 4542/28.07.2010.Titlul tezei de doctorat: ”Conceptul de cetățenie în dreptul constituțional român și în dreptul comunitar”

oct. 2008 – feb. 2009 – Bursier DAAD (bursă doctorală) la Universitatea Humboldt zu Berlin

feb. 2008 – prezent – Traducător și interpret limba germană. Autorizația nr. 21824 eliberată de Ministerul Justiției din România

oct. 2004 – iul. 2005 – Master of European Studies organizat de Universitatea din Hamburg și Europa-Kolleg Hamburg (Masterat acreditat și finanțat de Ministerul german al afacerilor externe)

oct. 1998 – iul. 2002 – Licențiat în drept

Discipline predate la nivelul licență: Drept internațional public, Drept comunitar, Drept internațional public, Drept comunitar, Drept internațional public,
Discipline predate la master: Drept comunitar și jurisprudență europeană, Organizații internaționale, Internship

Carte de autor:

Alexandru JĂDĂNEANȚ – Drept internaţional public (note de curs) – Ed. ArtPress (Acreditată CNCSIS), Timişoara, 2011, ISBN: 978-973-108-409-1

Articole și studii științifice:

Alexandru JĂDĂNEANŢ – The concept of nation, seen by George Sofronie and the actuality of the debate in the contemorary context. CES Working Papers III, (2) 2011, pag. 257-267. ISSN: 2067-7693, (cotaţie CNCSIS: BDI) http://www.cse.uaic.ro/WorkingPapers/articles/CESWP2011_III2_JAD.pdf

Alexandru JĂDĂNEANŢ – Momentul Lisabona – Un nou început pentru construcţia europeană. Sfera Politicii, nr. 5 (147) din 2010, pag. 17-34, ISSN 1221-6720. (cotaţie CNCSIS: BDI) http://www.sferapoliticii.ro/sfera/147/art03-jadaneant.html

Alexandru JĂDĂNEANŢ – Tribunalul constituţional german – o perspectivă juridico-politologică. Prelegere comunicată şi publicată în volumul Conferinţei Internaţionale Bienale, 28-30 octombrie 2010, Ed. Universul Juridic, București, 2011, pag. 51-55. ISSN 2067-3841

Alexandru JĂDĂNEANŢ – Polipatridia din perspectiva dreptului internaţional public. Prelegere comunicată şi publicată în volumul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept , aprilie 2010; Studii şi Cercetări Juridice Europene (European Legal Studies and Research), vol. II, Ed. Wolters Kluwer, București, 2010, pag. 367-380. ISSN 2066-6403

Alexandru JĂDĂNEANŢ – Despre noţiunea de stat şi natura juridică a cetăţeniei în doctrina germană. Prelegere comunicată şi publicată în volumul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept , 16-18 iulie 2009; Studii şi Cercetări Juridice Europene (European Legal Studies and Research), Ed. Wolters Kluwer, București, 2009, pag. 337-352. ISSN 2066-6403

Alexandru JĂDĂNEANŢ – Accesul liber la justiţie din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Studiu de caz: Rusia. Prelegere comunicată şi publicată în volumul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept, 16-18 iulie 2009; Studii şi Cercetări Juridice Europene (European Legal Studies and Research), Ed. Wolters Kluwer, București, 2009, pag. 322-336. ISSN 2066-6403

Prelegeri:

Alexandru JĂDĂNEANȚ – Parlamentele naționale și tratatul de la Lisabona. Prelegerea a fost susținută vineri, 20.04.2012 cu ocazia inaugurării Centrului de Informare și Documentare Europeană din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare ”Eugen Todoran” Timișoara.

Recenzii:

Alexandru JĂDĂNEANŢ – Ruxandra Cesereanu – Gulagul în conștiința românească. Memorialistica și literatura închisorilor și lagărelor comuniste, în Colloquium politicum, nr. 1/2010, pag. 162-164. ISSN: 2065-8664

Alexandru JĂDĂNEANŢ – Viorel Marineasa, Daniel Vighi – Rusalii´51. Fragmente din deportarea în Bărăgan, în Colloquium politicum, nr. 1/2010, pag. 165-167. ISSN: 2065-8664


Miercuri 11:00-13:00 (cu programare prealabilă pe e-mail)
Birou 605E