Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Tamara PETROVA

Grad didactic: Lector universitar doctor
Birou: 320
Email:  tamara.petrova@oldpfc.uvt.ro

 

 


2012 – prezent, membru al Consiliului Departamentului de Filozofie şi Ştiinţe ale Comunicării, coordonator al programului de studii Ştiinţe ale informării şi documentării.

2012 – prezent, membru al Comisiei pentru Managementul Calităţii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filozofie şi Ştiinţe ale Comunicării.

2009 – prezent, director al programului de studii de masterat Sistemul info-documentar în context european.

2006 – prezent, lector universitar, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, UVT.

2004 – 2006, şef serviciu Bibliografie, Referinţe şi Cercetare Ştiinţifică, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara (BCUT).

2003 – Doctor în Filologie, Universitatea de Vest din Timişoara.

1999 – 2006, cadrul didactic asociat, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, UVT.

1999 – 2004, bibliotecar de referinţe, BCUT.

1992 – 1996, cadru didactic universitar (lector superior) în cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi Universităţii Tehnice din Moldova (R. Moldova).

1987 – 1991, instructor în domeniul culturii, Societatea Bibliofililor „V. Alecsandri” din Moldova .

1980 – 1985, Licenţă în Filologie, Universitatea de Stat din Moldova (R. Moldova).

Ştiinţe ale informării şi documentării, biblioteconomie, filologie, istoria culturii şi civilizaţiei, istoria culturii scrise, filosofia şi sociologia culturii.

Discipline predate licență: Sistemul Naţional Info-documentar, Organizarea și comunicarea colecțiilor în structuri info-documentare, Servicii publice de informare și documentare, Comportamentul consumatorului, Legislație de bibliotecă, Dreptul comunicării
Discipline predate master: Managementul conflictului, Discursul public – mijloc de prevenire a conflictelor, Legislația în domeniul proprietății intelectuală


 
Lucrări ştiinţifice publicate:

Cărţi de autor:

Constantin Stere, ideologul şi scriitorul, ediţia a II-a revăzută, Timişoara: Editura Brumar, 2012.

Volume coordonate:

Emergenţa modelelor. Studia bibliothecalia in honorem Vasile D. Ţâra, coord. Maria Micle, Tamara Petrov, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006.

Biserică şi societate în Banat. Omagiu prof. univ. dr. Petru Bona la împlinirea vârstei de 65 de ani, coord. Tamara Petrov şi Viorel Dorel Cherciu, Editura Arhiepiscopia Timişoarei, Timişoara 2005.

Studii publicate în volume colective:

Le domaine de l’information aujourd’hui – du texte al’ hypertexte, în vol. „Innovation en Bibliotheques = Innovation vithin Libraries, Braşov, Editura Universităţii „Transilvania”, (acreditată CNCSIS – B), 2012.

Professional formation – reason for in romanian libraries, în vol. „Innovation en Bibliotheques = Innovation vithin Libraries, Braşov, Editura Universităţii „Transilvania”, (acreditată CNCSIS – B), 2010.

Constantin Stere – Homo Europaeus, în: “Identitate şi alteritate: studii de istorie şi politică culturală”, Cluj-Napoca: Argonaut, 2007, simpozionul “Spaţiile Alterităţii”, ediţia a X-a a, organizat de Catedra de Istorie Modernă a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 2007.

Bibliotecarul de referinţe. Dilemele unei profesii în devenire, în vol.: „Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar: materialele conferinţei ştiinţifice consacrate aniversării a 60-a a Bibliotecii Universitare din Bălţi, Bălţi (Republica Moldova), 2005.

Biblioteca din Alexandria – arhetipul Bibliotecii Totale, în: „Biblio – Braşov 2004. Conferinţa Naţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării”, Braşov: Editura Universităţii „Transilvania”, 2004, pp. 153-157;

Consideraţii generale asupra inventarului cărţilor Bibliotecii Reuniunii Învăţătorilor din Dieceza Caransebeşului – 1879, în: „Actele Simpozionului Banatul. Trecut istoric şi cultural (Reşiţa-2001, Novi Sad-2002, Reşiţa-2003;  Timişoara; Novi-Sad; Reşiţa: Editura Marineasa, 2005, pp. 239-241.

Influenţe ale globalizării asupra evoluţiei instituţiei bibliotecare, în vol. „Biblio – Braşov. Conferinţa Naţională de Biblioteconomie cu participare internaţională. Braşov, 8-10 mai 2003”, Braşov: Editura Universităţii „Transilvania”, 2003, pp. 113-116.Marți 12:30-14:30
Cabinet 320