Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Ionel NARIȚA

Grad didactic: Prof. univ. dr.
Birou: 509
Email: ionel.narita@e-uvt.ro

 
2012-prezent: director al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara;
2004-2012: secretar ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara;
2009-prezent: profesor la Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării al Universităţii de Vest din Timişoara;
2000-2009: conferenţiar la Catedra de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Vest din Timişoara;
1992-2000: lector la Catedra de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Vest din Timişoara;
1991-1992: lector titular la Catedra de Filosofie Sistematică, Universitatea ‘Babeş-Bolyai’ din Cluj-Napoca;
1990-1991: lector suplinitor la Catedra de Filosofie Sistematică, Universitatea ‘Babeş-Bolyai’ din Cluj-Napoca;
1984-1990: profesor la Liceul Industrial ‘Textila’ din Lugoj, jud. Timiş; (1988: responsabil cu şcolile din Lugoj).
Pe lângă universităţile unde am fost titular, am predat cursuri ca asociat la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, Universitatea din Oradea, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Fundaţia Universitară „Millenium” din Timişoara.
 

Discipline predate licență: Epistemologie, Semiotică, Comportamentul consumatorului, Introducere în relații publice
Discipline predate master: Tehnici de soluționare a conflictelor, Discursul public – mijloc de prevenire a conflictelor


9 cărţi de autor;
2 cărţi traduse din limba engleză;
6 cursuri universitare;
4 capitole de cărţi;
74 studii de autor în volume şi reviste de specialitate;
1 studiu tradus din engleză în volum colectiv;
9 articole în presa scrisă
77 comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale;
– membru într-un proiect de cercetare CNCSIS
– colaborare la două proiecte de cercetare CNCSIS;
– director de proiect de cercetare UEFISCSU-CNCSIS: Paradoxurile implicaţiei stricte (2007-2010).


Marți 12:00-14:00
Birou 317