Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Iasmina PETROVICI

Grad didactic: asistent universitar doctor

Birou: 335

Email: iasmina.petrovici@oldpfc.uvt.ro2006-prezent, Asistent, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, UVT

2004-2006, Preparator, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării,  Catedra de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, UVT

2003-2004, Profesor titular Știinţe socio-umane, Colegiul Tehnic, Timişoara

2001-2003, Profesor suplinitor Știinţe socio-umane, Grupul Şcolar Energetic, Timişoara

1997-2001, Licență în Filosofie, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Secţia Filosofie, UVT

2001-2003, Masterat, Facultatea de Ştiinţe Politice şi ale Comunicării, secţia Filosofie, UVT

2010, Doctorat, Domeniul Filosofie, UVT

 

Estetică, Filosofie contemporană, Hermeneutică, Comunicare simbolică

Discipline predate licență: Filosofie românească, Filosofie continentală, Estetică, Editare în limbaje specializate, Semiotică, Istoria filosofiei contemporane, Design publicitar, Epistemologia, Crearea de imagine în relații publice, Logică generală, Practica în instituții de profil

1. 2011-2012, Bursă postdoctorală în cadrul proiectului de cercetare – AM-POSDRU/89/1.5/S/63663: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”, Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca.

2. 1999-2000, Bursă de cercetare la Timişoara Open College, Fundaţia „A Treia Europă”, stagiul de formare: „Introducere în cultura şi civilizaţia Europei Centrale”, specializarea Studii culturale

3. 2009-prezent: Redactor al revistei Analele Universității de Vest, Timişoara, seria Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

4. 2008-prezent: Secretar general de redacţie la revista Cultură şi comunicare.com, publicaţie a Comisiei de Comunicare şi Jurnalism, Academia Română – Filiala Timişoara

5. 2007-prezent: Membru în comitetul de organizare a simpozioanelor desfăşurate în cadrul Zilelor Academice Timişene, UVT, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

6.  2007-prezent: Membru în comitetul de organizare a Simpozionului Comunicarea ştiinţifică şi limbajele de specialitate, Comisia de Comunicare şi Jurnalism, Academia Română – Filiala Timişoara

7. Apartenenţa la societăţi ştiinţifice: 2009-prezent: membru al Societăţii Române de Filozofie; 2007–prezent: membru al Asociaţiei Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare; 2005-prezent, membru al Institutului de Cercetări Social–Politice, 1999-2003, membru al Fundaţiei “A Treia Europă”, Timişoara Open College

8. Publicaţii: 12 studii în volume colective; 17 articole publicate în reviste de specialitate; 3 articole publicate în reviste culturale; 2 traduceri in reviste culturale

(http://connection.ebscohost.com/c/case-studies/77619877/communication-image-aesthetics-web-design-hermeneutical-approach-case-study-aesthetic-meanings-black-web-design; http://www.societateablaga.ro/Meridiane_1_pagina_2_pg_meridiane.html; http://culturasicomunicare.com/pdf/2009/Petrovici%20-%20The%20Phenomenon%20of%20Kitsch.pdf)

9. Participări la manifestări ştiinţifice: 10 conferinţe internaţionale, 22 conferinţe naţionale (http://www.teologie.uaic.ro/upload/Theo/documents/Conference%20Agenda%20final.pdf; http://www.goldenideashome.com/ephes2012/program; http://intercultural.politicalanalysis.ro/intercultural-conflict-and-harmony-in-banat-and-transylvania-cultural-historical-perspectives/)


Miercuri 14:00-16:00
Birou 335