Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Claudiu MESAROȘ

Prodecan, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, UVT

Grad didactic: conferențiar

Birou: 511

Email: claudiu.mesaros@e-uvt.ro

[/tab]

2015–prezent: Conferențiar Universitar, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale  Comunicării, UVT

2004–2015: Lector Universitar, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale  Comunicării, UVT

2004: Doctor în Filosofie, UVT.

1997: Licență în Filosofie, UVT

Istoria filosofiei antice, medievale si moderne, Istoriografie filosofică, Imagologie, Comunicarea cunoașterii

Discipline predate licență: Aristotelism, Istoria filosofiei antice și medievale, Introducere in imagologie, Gestiunea crizelor, Managementul relațiilor publice, Istoria filosofiei moderne, Propedeutică filosofică
Discipline predate master: Istoriografie filosofică, Tehnici de soluționare a conflictelor, Relații publice în sport și cultură

  1. Carti: Filosofia ca act de rescriere (Cluj-Napoca: Eikon, 2014); Filosofii cerului. O introducere critică în filosofia medievală (Timişoara: Editura Universitatii de Vest, 2005).
  2. Carti coordonate: Filosofia Sfântului Gerard de Cenad în context cultural și biografic (Szeged: Jate Press, 2013); Knowledge Communication. Transparency, Democracy, Global Governance (editor, Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2011); Pierre Abelard: Comentarii la Porfir. Despre universalii împreună cu fragmente corespondente din Porfir, Boethius si Ioan din Salisbury, trad. de Simona Vucu, introducere, table cronologic Claudiu Mesaros, note de Claudiu Mesaros si Simona Vucu, Postfata de Claudiu Mesaros, (Iaşi: Polirom, 2006).
  3. Studii indexate: Historiography of Philosophy: Representations and Cultural Constructions (Philosophy Today, Volume 57, Issue 2, Summer 2013); Introduction: Interdisciplinarity in the Historiography of Philosophy (Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 71 / 2013); „Philosophical Contributions in Deliberatio Supra Hymnum Trium Puerorum by Gerard of Cenad” (Philosophy Today, Volume 57, Issue 2, Summer 2013); The History of Philosophy as Reconstruction (Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 71 / 2013); “Audience of Philosophy in the Periphery: Gerard of Cenad” (Georgeta Raţă, Patricia-Luciana Runcan and Michele Marsonet, editors, Applied Social Sciences: Philosophy and Theology, Cambridge Scholars Publishing, 2013); „Memory, Imaginary And Aristotelian Epistemology. On The Nature Of “Apterous Fly” Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 9, no. 27 [http://www.questia.com/library/1P3-2208248631/memory-imaginary-and-aristotelian-epistemology-on]; „Aristotle’s De Anima In Romanian Histories Of Psychology. Timişoara School”, Annales Philosophici [http://socioumane.ro/blog/annalesphilosophici/files/2011/08/Claudiu-Mesaros-Aristotle-De-Anima-in-Romanian-histories-of-psychology.pdf]; “Kant and Anselm. The Being of God or Being as God”, Analele Universitatii de Vest, Filosofie, Nr. 17, 2005, 53–66 [http://www.kant.uni-mainz.de/bibliographie/bid_3707.html]; Claudiu Mesaroş, „From Porphyry to Abelard: How Many Questions On Universals?”, în: Chora: revue d’etudes anciennes et medievales. Philosohie, Theologie, Sciences, 3-4/2005-2006.
  4. Lector invitat: Copenhagen University, Center for Neoplatonic Ethics (2012); Szeged University, Hungary (2010); Ede University, Netherlands (2008); Istanbul University (2007: Summer School lecturer); University of Rzeszov, Poland (2006); “Karoli Gaspar” University Budapest, Hungary (2006).
  5. Membru in boarduri editoriale: Scientific Board for Philosophy, Iri Publishing House, Bucharest; editorial Board of ISSA Review (International Journal of Applied Social Sciences).
  6. Membru in organizatii profesionale: SITA (International Society Toma d’Aquino, Romania branch); Romanian Philosophical Association; Founding Member of RARS (Romanian Association for Religious Studies); International Society for Universal Dialogue.
  7. Membru in Institute de cercetare: Institutul de Cercetari Social-Politice, UVT; Centrul de cercetare în istoriografie filosofică și filosofia imaginarului.
  8. Granturi: Workshop exploratoriu: History of Philosophy: Representations and cultural constructions, UEFISCDI (2012); Transparency, Democracy and Global Governance. A European Perspective, ANPCEFP (2011).
  9. Burse de cercetare: Studii postdoctorale: “Publicul cunoaşterii ştiinţifice. Studiu de caz asupra filosofiei” (2010-2013, POSDRU/89/1.5/S/63663); Cercetare postdoctorala: Aristotelian theory of memory, Corpus Christi College, Oxford, Marea Britanie (tutor: Richard Sorabji), programul „Oxford Colleges Hospitality Scheme” (2005).

Prodecanat

*Programarea audiențelor se face în mod obligatoriu cu minim o zi în avans, la Secretariatul PFC (biroul 511), personal sau telefonic (0256-592132).