Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Alexandru PETRESCU


Grad didactic: conf.dr.univ.
Birou: 320
Email: alexpetrescu257@gmail.com

 

 Studii gimnaziale şi liceale:

Şcoala generală:Galaţi, Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 15;

Liceul:Liceul nr. 1, «Filologie şi Istorie», Timişoara: 1976-1980; examen de bacalaureat: 1980

Studii universitare: Facultatea de Istorie şi Filosofie, Specializarea: Filosofie-Istorie, Universitatea «A.I.Cuza», Iaşi: 198o-1984; examen de diplomă (licenţă): iunie, 1984, Universitatea «A.I.Cuza», Iaşi.

Experienţa profesională:

Profesor de ştiinţe socio-umane:

1)      Şcoala cu clasele I-VIII, nr.10, Rm.Vâlcea: 1984-1986;

2)      Liceul de matematică-fizică “N.Bălcescu”, Rm. Vâlcea:1986-1990;

3)      Liceul Jean Louis Calderon,Timişoara, 1990-1991;

4)      Liceul “Colegiul Bănăţean”,Timişoara:1991-1995;

Asistent universitar asociat: Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Catedra de Filosofie: 1994-1995;

Asistent universitar titular: Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Catedra de Filosofie: 1995-1999;

Lector universitar titular: Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Catedra de Filosofie: din ianuarie 1999; Lector univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Politice şi aleComunicării, Universitatea de Vest: din septembrie 2003.

Doctorat: în Filosofie (cu distincţia Magna Cum Laudae) la Universitatea «Babes-Bolyai»’ din Cluj Napoca, cu teza: Abordarea cultural – stilistică a ştiinţei in filosofia lui Lucian Blaga: 7 februarie 2003; coordonator ştiinţific: prof. dr. univ. Constantin Grecu. Teza a fost publicată la Editura Eurobit, Timişoara, 2003.

Conferenţiar universitar titular : Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării : 2004-2012.

Fenomenologia, Hermeneutica filosofică, Metafizica, Filosofia religiei

Discipline predate licență: Filosofie românească, Fenomenologie, Metafizică, Idealismul german, Filosofia religiei, Creare de imagine în relații publice
Discipline predate master: Kant și religia

1. Lucian Blaga: o nouă paradigă în filosofia ştiinţei, Editura Eurobit, Timişoara, 2003, 265p.

2. Cunoaştere metafizică şi experienţă religioasă, Editura Eurobit, Timişoara, 2004, 203p.

3. “The Rehabilitation of Philosophy as Therapeutics. Martin Heidegger”, in Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Iaşi, Editura Fundaţiei AXIS, decembrie, 2009; revista cotată ISI din 2009;

4. „Abordarea kantiană a timpului – ca formă a fenomenelor în genere. Problema auto-afectării“, în Natura timpului, (2007), Editura Pelican, Bucureşti;

5.Grant: Dicţionar de termeni ai filosofiei romaneşti: concepte aparţinând metafizicii, ontologiei şi filosofiei religiei (A.Petrescu=47p.), Editura Universităţii de Vest din Timişoara, 2004, (Colectivul de cercetare: C. Grecu, A.Petrescu, I.Bîrzescu, C.Mesaros, O.Balintfy).

6 „Unele semnificaţii ale raţionalismului ecstatic în filosofia blagiană”, în Meridian Blaga 10, Filosofie, Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2011, în curs de publicare.

7. „<Paradoxul simţului intern> şi doctrina kantiană a auto-afectării“, în Cultura. Revistă internaţională de filosofia culturii şi antropologie culturală, 2006, Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi, cod CNCSIS 698..

8. Idealismul condiţional leibnizian şi izvoarele teoretice ale criticismului kantian”,    Revista de Filosofie, tom LIII, 1-2, 2006.

9. “Echoes of the theological Christology in philosophy and communication”, in Agathos-international-review, nov. 2012.

10. Obtinerea Premiului pentru exegeza blagiana, Filosofie, la Festivalul international <Lucian Blaga>, mai 2008.

10. „Signification of <the experience> at Immanuel Kant and Lucian Blaga. Comparative analysis“, Workshop LCC Schedule, Universitatea din Timisoara, aprilie, 2008.


Vineri 18:00-20:00
Cabinet 205