Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Filosofie și Științe ale Comunicării

Departamentul de Filosofie și Științe ale Comunicării a luat ființă în anul 1990, sub denumirea de Catedra de Filosofie. Din 2005 devine Catedra de Filosofie și Științe ale Comunicării, iar din 2006 i se alătură, sub același nume, specializarea Jurnalism și specializarea Biblioteconomie și Știința Informării – devenită ulterior Științe ale Informării și Documentării, propunându-și ca împreună să promoveze studiile de specialitate în cadrul Universității de Vest din Timișoara, precum și pe plan regional și național.

Programele sale academice au ca scop dezvoltarea curriculară a studiilor filosofice și de stiințele comunicării prin publicarea unor lucrări de referință și crearea unui cadru instituțional necesar formării de specialiști.

Proiecte de cercetare ale Departamentului:

 • – Realizarea unui dicționar al conceptelor fundamentale ale filosofiei românești;
 • – Studiul și introducerea în cultura română a logicii paraconsistente;
 • – Modelarea conflictelor interculturale;
 • – Logica științelor sociale;
 • – Învățământul filosofic românesc la început de mileniu. Modalități de integrare europeană;
 • – Jurnalism sportiv;
 • – Jurnalism european și comunicare în regiuni multietnice;
 • – Mass-media și relații publice;
 • – Jurnalism european și comunicare în regiuni multietnice.

Colaborări internaționale și cu societăți științifice:

 • Universitatea din Birmingham;
 • Universitatea Central Europeană din Budapesta;
 • Universitatea Creștină din Ede;
 • Universitatea din Helsinki;
 • Universitatea din Köln;
 • Universitatea din Padova;
 • Universitatea Paris – Sorbonne (Paris IV);
 • Universitatea din Poitiers;
 • Universitatea din Rzeszov;
 • Universitatea Swansea;
 • Universitatea din Viena;
 • Institutul de Filosofie și Sociologie al Academiei Poloneze;
 • AFOS (Association for Foundation of Science, Language and Cognition);
 • CNRS (Centrul Național de Cercetare Științifică) Franța;
 • Consiliul pentru Cercetare a Valorilor și Filosofiei;
 • ASPLF (Asociația Societăților de Filosofie de Limba Franceză);
 • ARCHES (Asociația Română a Cercetătorilor Francofoni);
 • Asociația Română de Semiotică;
 • Asociația Română de Studii Religioase;
 • Institutul de Cercetări Social-Politice Timișoara;
 • Institutul de Filosofie și Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române;
 • SACRI (Societatea Academică pentru Cercetarea Religiilor și Ideologiilor);
 • Societatea Kant din România;
 • Societatea Internațională Tomasso d’Aquino Roma;
 • Societatea Română de Filosofie de Limba Franceză;
 • Societatea Română de Studii Clasice.