Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

Administrație Publică

afis administratie publicaNOU!!

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizează din anul universitar 2015-2016 un nou program de studiu în cadrul Departamentului de Științe Politice. Specializarea de Administrație publică se încadrează în domeniul Științe Administrative și a funcționat în trecut în cadrul UVT la Facultatea de Drept. Preluarea acestei specializări de către PFC este menită a pregăti specialiști în Administrație publică, cu un background teoretic solid de Științe Politice, dar  și Relații Internaționale și Studii Europene.

Într-o perioadă în care politicienii dezamăgesc, noi vrem să formăm viitorii profesioniști ai administrației publice din România.

CIFRA DE ȘCOLARIZARE pt anul 1: 100.

Absolvenții vor putea avea următoarele meserii, conform Codul Ocupațiilor din România:

Ocupaţii posibile conform COR: Administrator public – 242208; Agent de dezvoltare – 242207; Consilier administratia publica – 242201; Consilier armonizare legislativa – 261910; Consultant în administraţia publică – 242205; Expert administratia publica – 242202; Expert armonizare legislativa – 261911; Inspector de specialitate în administratia publica – 242203; Manager proiect – 242101; Referent de specialitate în administratia publica – 242204; Reglementator – 242206;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: manager public

Competenţe profesionale:

  • Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private
  • Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative
  • Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate
  • Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională
  • Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale
  • Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient

Competenţe transversale:

  • Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
  • Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
  • Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

[wpdm_package id=’5086′]

[wpdm_package id=’5502′]