Acasa · Contact · Admitere · Finalizarea studiilor

UPDATE. 28 martie 2016. Selecție Erasmus studii+placements 2016

Update 30 martie 2016
Rezultate selecție Erasmus

Programare interviu selecție Erasmus:
Miercuri 30.03.2016, orele 10:00-12:00, sala 511. Intrarea la interviu se va face in ordinea din tabelul urmator:
Erasmus

a. ERASMUS STUDII

Detalii complete pe pagina Departamentului de relații internaționale UVT.http://ri.uvt.ro/

Calendarul selecției studenților pentru mobilități de studiu realizate ȋn cadrul programului Erasmus+ pentru anul universitar 2016-2017, precum și informații privind conținutul dosarului de candidatură, criteriile de selecție, lista locurilor disponibile facultății pe care o reprezentați şi detalii suplimentare cu privire la noutăţile aduse de programul Erasmus+.

Calendarul selecției:
• depunerea dosarelor la secretariatul facultății – SALA 511: 29 februarie – 25 martie 2016;
• selecția studenților: 28 – 30 martie 2016;
• contestaţii: 31 martie 2016;
• transmiterea rezultatelor: 1 aprilie 2016.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente (toate în limba română):
o Adeverință cu media anilor anteriori – minim 7. Pentru studenții la Master, se va lua în calcul în mod obligatoriu și media anilor absolviți la nivel de licență;
o Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV: Europass;
o Scrisoare de motivaţie care să justifice universitatea aleasă;
o Certificat de cunoaștere a limbii țării respective (poate fi orice diplomă care atestă cunoștințe medii de limbă străină sau certificate emise de departamentele de limbi străine ale fiecărei facultăți; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor);
o Cerere către Decan (se menționează facultatea, secția, anul, universitatea pentru care aplică – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței).

Departajarea studenţilor se va face pe baza unui punctaj calculat astfel:
a) Media anilor universitari precedenți
• Între 9 şi 10: 10 puncte
• Între 8 şi 8,99: 8 puncte
• Între 7 și 7,99: 6 puncte
b) Nota la testul de limbă străină
• Între 9 şi 10: 10 puncte
• Între 8 şi 8,99: 8 puncte
• Între 7 şi 7,99: 6 puncte
• Între 6 şi 6,99: 4 puncte
c) Nota la interviul de selecţie:
• Între 9 şi 10: 10 puncte
• Între 8 şi 8,99: 8 puncte
• Între 7 şi 7,99: 6 puncte
d) Se mai acordă puncte pentru:
o Diplome, certificate, distincţii obţinute în învăţământul superior (diplome de participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice, la concursuri şi competiţii, etc.) – 5 puncte pentru fiecare document;
o Conţinutul dosarului de candidatură – se pot obţine maxim 5 puncte pentru formularea clară a obiectivelor în proiectul de studiu, descrierea modului de valorificare a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în urma mobilităţii.
În stabilirea criteriilor de selecție, ponderea interviului va fi de 20%, ponderea testului de limbă 20% și ponderea mediei restul de 60%.

B. ERASMUS STUDII in partner countries

Informaţii referitoare la noul Program de mobilităţi individuale Erasmus+ organizate cu instituţiile din statele partenere programului Erasmus+ (Partner Countries) pot fi găsite accesând următorul link: http://ri.uvt.ro/erasmus-mobilitati-cu-partner-countries/

B. ERASMUS PLACEMENTS
calendarul selecției studenților pentru mobilități Erasmus+ Placements pentru anul universitar 2015-2016 precum și conținutul dosarului de candidatură.

Calendarul selecției:
• depunerea dosarelor la Departamentul de Relații Internaționale (cam. 155 B – et. I, clădirea UVT): 29 februarie – 25 martie 2016;
• selecția studenților: 28 – 30 martie 2016;
• contestaţii: 31 martie 2016;
• afișarea rezultatelor: 1 aprilie 2016.

Dosarul de candidatură se depune la Departamentul de Relații Internaționale (cam. 155 B – et. I, clădirea UVT) și trebuie să conțină următoarele documente (toate în limba română):

o Cerere către Coordonatorul Instituțional Erasmus+ (se menționează facultatea, secția, anul, organizația pentru care se aplică – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței);
o Adeverință cu media anilor anteriori;
o Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV: Europass;
o Certificat de cunoaștere a limbii țării respective sau a limbii în care se va desfășura activitatea la organizația gazdă (poate fi orice diplomă care atestă cunoștințe medii de limbă străină sau certificate emise de departamentele de limbi străine ale fiecărei facultăți; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor);
o Scrisoare de motivație care să justifice organizația aleasă (conține informații despre programul de practică propus);
o Dovada acceptului din partea organizației (invitație, scrisoare de acceptare, e-mail de acceptare etc.).

În anul universitar 2015 – 2016, un stagiu Erasmus+ Placements este de 2 luni și se poate derula imediat după finalizarea selecției, însă nu poate începe mai târziu de 1 august 2016. Studentul trebuie să finalizeze mobilitatea până cel târziu la data de 30 septembrie 2016. Dacă în urma selecției rămân locuri neocupate, se va lua în calcul posibilitatea de prelungire a stagiului de plasament.

Sprijinul financiar care se va acorda studenților în anul universitar 2015-2016 este de 700 EURO pe lună (cu excepţia mobilităţilor care vor avea loc în Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria – pentru aceste state, nivelul grantului acordat este de 650 EURO pe lună).

Un student poate beneficia de o mobilitate Erasmus+ Placements și dacă a beneficiat de o mobilitate Erasmus+ Studii.

Un student poate beneficia de până la 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe fiecare ciclu academic (licență, masterat, doctorat).

Mai multe informații despre mobilitățile Erasmus+ Placements sunt disponibile pe site-ul Departamentului de Relații Internaționale, la următoarea adresă:

informatii-generale